×

Vi har tatt Plastløftet

Wilhelmsen Chemicals har tatt Plastløftet til Grønt Punkt. Det betyr at vi forplikter oss til å kvitte oss med unødvendig plast, øke andelen resirkulert plast og designe for gjenvinning.

Grønt Punkt Norge lanserte våren 2019 Plastløftet, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet med plastløftet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Wilhelmsen Chemicals er også medlem av Grønt Punkt Norge:

Om Plastløftet

Les mer om plastløftet på Grøntpunkt sine nettsider

Plastløftet

Aktuelle artikler

Featured Post image

Wilhelmsen Chemicals rydder for TV-aksjonen WWF 2020

De ansatte fra Wilhemsen Chemicals fikk en annerledes arbeidsdag da de ryddet strendene i havgapet for plast. Resultatet ble flerfoldige sekker med...

6. oktober 2020
Featured Post image

Bygning eller rom der brannfarlig stoff oppbevares

Vi mottar ofte spørsmål om lagring av brannfarlig stoffer i detaljhandelen. Det er det lokale brannvesen som setter lokale føringer for hva som...

29. november 2018
Featured Post image

Giftfri frostvæske Blåtind Antifrost Natur

Bruker du rett frostsikring på hytta og i campingvognen? Mange eiere av fritidsboliger, bobiler og campingvogner erfarer at rør, avløp og...

1. november 2019
Featured Post image

Kildesorteringsguide

Hva skal sorteres hvor? Hva skal sorteres som farlig avfall? Hvor tørr skal emballasjen være? Hva kan sorteres

7. januar 2020
Kontakt oss
Kontakt oss