×

HMS

Wilhelmsen Chemicals skal alltid etterkomme, og ligge i forkant av alle relevante nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som regulerer helse, miljø og sikkerhet.

Vi arbeider planmessing  for å forhindre, forebygge og begrense forurensning av det ytre miljø. Vi skal være en pådriver for at våre kunder velger de mest miljøvennlige produktene.

All virksomhet i Wilhelmsen Chemicals skal være forankret i kvalitetssikring og miljøstyring. Vi har derfor bygget opp systemer som er sertifisert av Det Norske Veritas etter ISO 9001 kvalitetssikring og ISO 14001 miljøstyringssystem.

 

 

Wilhelmsen Chemicals har høyt kvalifisert personell som arbeider som kvalitetssjef, HMS sjef og sikkerhetsrådgiver.

  • Egenerklæring miljøkrav  – PDF
  • Blåtind Desinfeksjonsprodukter – PDF 
  • Håndtering av Utgangsstoffer for Eksplosiver –  Blåtindprodukter – PDF

For spørsmål, kontakt:

Quality- and Environmental Manager

Espen Skinnstad

Quality- and Environmental Manager

Wilhelmsen Chemicals alltid i beredskap!

Wilhelmsen Chemicals er en kjemisk bedrift med strenge lovpålagte krav til sikkerhet, beredskap og varsling. Kravene imøtekommes med stor oppmerksomhet av alle tilknyttet bedriften.

Døgnet rundt, alle dager i året har Wilhelmsen Chemicals en beredskapsgruppe bestående av 40 kvinner og menn på Kjøpmannskjær som er beredt til å rykke ut dersom en ulykke eller brann skulle oppstå. Grupperingen er delt inn i fire industriverngrupperinger; brannvern, røykdykking, sanitet/redningstjeneste og en orden- og sikringstjeneste. Industrivernet har avansert utstyr, og det er viktig at dette brukes jevnlig for å teste ut både funksjonalitet og kvalitet.

Håndtering av uønskede hendelser må det øves på. Derfor gjennomføres derfor et stort antall øvelser hvert år, der potensielle hendelser iscenesettes. En del av disse er forhåndsmeldt til de ansatte, mens andre gjennomføres uten forvarsel.

 

Ved alarm hos Wilhelmsen Chemicals

  • Går det en alarm hos Wilhelmsen Chemicals, innkalles mannskapet i beredskapsgruppen.
  • Wilhelmsen Chemicals varsler umiddelbart politiet og informerer om situasjonen.
  • Det er politiet som håndterer situasjonen og som eventuelt gir beskjed når faren er over.

 

Har du som nabo spørsmål, så ring direkte til politiet på 02800.

 

Du finner våre sikkerhetsdatablader på Eco Online.

Klikk her for å navigere til Eco Online: KLIKK HER

Tips: Benytt gjerne vårt varenummer ved søk i Eco Online

Ingrediensliste 

Relaterte artikler

Nytt og forbedret design

Giftfri frostvæske Blåtind Antifrost Natur

Bruker du rett frostsikring på hytta og i campingvognen? Mange eiere av fritidsboliger, bobiler og campingvogner erfarer at rør, avløp og...

1. november 2021
Featured Post image

Hva menes med konduktiv spylervæske?

I mange nye biler måles spylervæskenivået ved å sende strøm gjennom spylervæsken i tanken. Da må spylervæsken være nok konduktiv. Det vil...

31. oktober 2019
Featured Post image

Vi har tatt Plastløftet

Wilhelmsen Chemicals har tatt Plastløftet til Grønt Punkt. Det betyr at vi forplikter oss til å kvitte oss med unødvendig plast, øke andelen...

20. april 2021 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Featured Post image

Bygning eller rom der brannfarlig stoff oppbevares

Vi mottar ofte spørsmål om lagring av brannfarlig stoffer i detaljhandelen. Det er det lokale brannvesen som setter lokale føringer for hva som...

28. september 2022
Kontakt oss
Kontakt oss