×

HMS

Wilhelmsen Chemicals skal alltid etterkomme, og ligge i forkant av alle relevante nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som regulerer helse, miljø og sikkerhet.

Vi arbeider planmessing  for å forhindre, forebygge og begrense forurensning av det ytre miljø. Vi skal være en pådriver for at våre kunder velger de mest miljøvennlige produktene.

All virksomhet i Wilhelmsen Chemicals skal være forankret i kvalitetssikring og miljøstyring. Vi har derfor bygget opp systemer som er sertifisert av Det Norske Veritas etter ISO 9001 kvalitetssikring og ISO 14001 miljøstyringssystem.

 

 

Wilhelmsen Chemicals har høyt kvalifisert personell som arbeider som kvalitetssjef, HMS sjef og sikkerhetsrådgiver.

 • Egenerklæring miljøkrav  – PDF
 • Blåtind Desinfeksjonsprodukter – PDF 
 • Håndtering av Utgangsstoffer for Eksplosiver –  Blåtindprodukter – PDF

For spørsmål, kontakt:

Quality- and Environmental Manager

Espen Skinnstad

Quality- and Environmental Manager

Wilhelmsen Chemicals alltid i beredskap!

Wilhelmsen Chemicals er en kjemisk bedrift med strenge lovpålagte krav til sikkerhet, beredskap og varsling. Kravene imøtekommes med stor oppmerksomhet av alle tilknyttet bedriften.

Bedriften har et industrivern som er beredt til å rykke ut dersom en ulykke eller brann skulle oppstå. Industrivernet er delt inn i tre grupperinger; brannvern, sanitet/redningstjeneste og en orden- og sikringstjeneste. Industrivernet har avansert utstyr, og det er viktig at dette brukes jevnlig for å teste ut både funksjonalitet og kvalitet.

Håndtering av uønskede hendelser må det øves på. Derfor gjennomføres derfor et stort antall øvelser hvert år, der potensielle hendelser iscenesettes. En del av disse er forhåndsmeldt til de ansatte, mens andre gjennomføres uten forvarsel.

 

Ved alarm hos Wilhelmsen Chemicals

 • Går det en alarm hos Wilhelmsen Chemicals, innkalles mannskapet i beredskapsgruppen.
 • Wilhelmsen Chemicals varsler umiddelbart politiet og informerer om situasjonen.
 • Det er politiet som håndterer situasjonen og som eventuelt gir beskjed når faren er over.

 

Hva skal du gjøre?

Dersom det oppstår brann på anlegget til Wilhelmsen Chemicals, kan det medføre kraftig røykutvikling. Røyken er ikke nødvendigvis helseskadelig, men vi anbefaler likevel følgende forholdsregler:

 • Ta som utgangspunkt at røyken er helseskadelig, dersom ikke annen informasjon foreligger.
 • Lukk vinduer og lufteventiler.
 • Sørg for at alle holder seg innendørs, dersom ikke annen informasjon oppgis.
 • Er du utendørs bør du være oppmerksom på vindretningen og bevege deg raskest mulig vekk fra området røyken driver mot
 • Bevar fatningen, det er ingen grunn til panikk.
 • Hold deg på god avstand fra bedriften og rett deg alltid etter politiet og redningstjenestens instrukser.

Har du som nabo spørsmål, så ring direkte til politiet på 02800.

 

Du finner våre sikkerhetsdatablader på Eco Online og ved linken under

KLIKK HER

Tips: Benytt gjerne vårt varenummer ved søk i Eco Online

Ingrediensliste 

Relaterte artikler

Nytt og forbedret design

Giftfri frostvæske Blåtind Antifrost Natur

Bruker du rett frostsikring på hytta og i campingvognen? Mange eiere av fritidsboliger, bobiler og campingvogner erfarer at rør, avløp og...

1. november 2021
Spylervæske i motorrom

Hva menes med konduktiv spylervæske?

Mange moderne biler benytter elektroniske måleinstrumenter for å overvåke spylervæskenivået. For at disse instrumentene skal fungere korrekt,...

31. oktober 2019
Featured Post image

Vi har tatt Plastløftet

Wilhelmsen Chemicals har tatt Plastløftet. Det betyr at vi forplikter oss til å kvitte oss med unødvendig plast, øke andelen resirkulert...

20. april 2021 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Featured Post image

Bygning eller rom der brannfarlig stoff oppbevares

Vi mottar ofte spørsmål om lagring av brannfarlig stoffer i detaljhandelen. Det er det lokale brannvesen som setter lokale føringer for hva som...

28. september 2022
Kontakt oss
Kontakt oss