Nyheter og pressemeldinger

Bruk av vinterspylervæske om sommeren utfordrer sikkerheten på norske veier   – God sikt er en livsviktig plikt. Dessverre...

ProFuel er et premiumprodukt utviklet kun for racingmiljøet og inneholder minst 99% ren etanol, og har en brennverdi på...

1. april går Kemetyl Groups salgs- og markedsføringsvirksomhet for konsumentprodukter i Norge over til Wilhelmsen Chemicals. Kemetyl ønsker å...