×

Spørsmål og svar (FAQ)

Her finner du våre ofte stilte spørsmål.
Finner du ikke det du leter etter kan du benytte søkefeltet øverst på siden eller ta kontakt med oss.

Blåtind

Blåtind Blårens inneholder ren isopropanol. Blårens har mange bruksområder og brukes bl.a som rensevæske, avfetting, elektro cleaner, frostsikring o.a. Blårens fordamper fort og etterlater ingen rester.

Nei, produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøfarlige iht EU’s regelverk, og karakteriseres også som «lett nedbrytbare».

Ved bruk av De-Icer på ruten skjer det flere kjemiske reaksjoner som kan påvirke rutens temperatur.

Isopropanol som fordamper trenger energi fra omgivelsene og temperaturen synker (endoterm reaksjon). Isen som smelter trenger også energi fra omgivelsene og kan føre til lavere temperatur. Når isen smelter og reagerer med isopropanol frigis energi og temperaturen øker (eksotrem reaksjon). Hva som påvirker temperaturen mest avhenger av istykkelse, temperaturen ute, mengde De-Icer som sprayes på, hvor lenge dette blir liggende på ruten, rutens tykkelse.

Har man problemer med isdannelse på innsiden av ruten handler dette mest om høy luftfuktighet inni bilen, og når denne luften kommer i kontakt med en kald rute kan du få dannet is på innsiden. Dette kan spesielt oppleves i eldre biler. Et forslag kan være å rengjøre innsiden av ruten da fettstoffer gjør at dugg og is setter seg lettere, men det er spesielt viktig å sørge for god ventilasjon i bilen for å oppnå en ‘tørrere’ luft.

Alle våre spylervæker er fullt ut blandbare. det vil si at du kan blande både sommer- og vinterspylervæsker produsert av Wilhelmsen Chemicals. Husk at frostsikringen da kan være ulik ut fra hva du heller på, pluss at det avhenger av hvor mye og hvilken frostsikring som er allerede er på spylervæsketanken.

For å være helt sikker på at du har korrekt frysepunkt og egenskaper, må du tømme spylervæsketanken helt før du tar på nytt. se også https://www.wilhelmsenchemicals.no/ma-jeg-skifte-spylervaeske-for-a-dra-pa-fjellet/

Det kan være fordi ruten ikke er varm nok. Etanolen (frostsikring) fordamper og etterlater vannet igjen på ruten, som avkjøles (lignende fenomen opplever man når man går ut av dusjen og fordampningen avkjøler huden). Vannet som er igjen på ruten har mindre etanol enn opprinnelig og dermed fryses den på ruten. En -18C spylervæske skal ha frysepunkt ved -18C (danner første iskrystall). Den skal altså holde seg flytende ned mot -18C i originalemballasje/tank. Frysepunktet er altså sikret når væsken er i originalemballasje/tank, og gjelder ikke når den er på ruten. En spylervæske på -25C og en på -18C kan danne is på ruten tilnærmet like fort.

Det anbefales derfor å bruke spylervæske på varm rute. Hvis ruten er varm, er det også en mulighet for at spylervæsken fryser på ruten hvis man kjører i høy hastighet når det er veldig kaldt ute. Når spylervæsken eksponeres for vind mot ruten vil etanolen (frostsikring) dampe av raskere. Ved høy nok fart kan vinden avkjøle raskere enn bilens oppvarming av ruten, slik at det kan danne is på ruten. Se gjerne denne videoen som forklarer dette. https://youtu.be/X-F6Yt2lQUk

Holdbarhet 2,5 år i uåpnet emballasje ved korrekt lagring.

Vi anbefaler ikke å blande frostvæsker. Du finner de rette spesifikasjonene i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

 

Du finner dette i spesifikasjonene som står i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

Blåtind Hånddesinfeksjon inneholder ikke stoffet Triklosan

Blåtind Overflatedesinfeksjon har følgende godkjenninger

  • EN13727
  • EN13624
  • EN14476

Blåtind Hånddesinfeksjon har følgende godkjenninger:

  • EN1500
  • EN13727
  • EN13624
  • EN14476

Alkoholprosenten i Blåtind Hånddesinfeksjon og Blåtind overflatedesinfeksjon er 85%vol.

Virketiden eller kontakttiden anbefales å være minimum 1 minutt for å få full desinfeksjonseffekt.

Virketiden eller kontakttiden anbefales å være 30 sekunder for å få full desinfeksjonseffekt.

Holdbarheten til Blåtind hånddesinfeksjon og Blåtind overflatedesinfeksjon er 3 år. Produksjonsdato finner du  på flasken/kannen.

Blåtind overflatedesinfeksjon er fettløsende og vil tørke ut huden. Den anbefales ikke på hender og er ikke godkjent for desinfeksjon av hender (PT1).

Blåtind hånddesinfeksjon inneholder pleiende og mykgjørende stoffer for huden.

Disse produktene er plassert i hver sine grupper i Biocidregelverket:

  • Hånddesinfeksjon – PT1 Biocider til hygiene for mennesker.
  • Overflatedesinfeksjon – PT2 Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr.

 

Du kan lese mer om ulike desinfeksjonsprodukter her: https://www.wilhelmsenchemicals.no/hvilke-produkter-kan-du-benytte-til-desinfeksjon-av-hender-og-overflater/

Blåtind hånddesinfeksjon inneholder hudpleiende ingredienser som hindrer uttøring av huden.

Ta en passelig mengde (ca 3 ml) og fordel dette i hendene og masser godt inn i 30 sekunder.
Se video her: YouTube

Det kan du. Du kan bruke disse på alle vannsystemer som ikke er i drift. Også i vannstanker. Produktene inneholder ikke korrosjonsinhibitor så det skal ikke benyttes i lukkede kjølesystemer.
For mer informasjon se https://www.wilhelmsenchemicals.no/blatind-antifrost-natur/ og https://www.wilhelmsenchemicals.no/cleanline-non-toxic/

Vi anbefaler ikke å blande frostvæsker. Du finner de rette spesifikasjonene i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

 

2 og 4-takts alkylatbensin skal oppbevares mørkt og kjølig. Den er da holbar i minst to år.

Det kommer helt an på hvilken type stein eller type helle man har. Saltsyren er konsentrert og sterkt etsende. Ofte benyttes saltsyre til avsyring av mur eller til vask etter fuging med sand og sement på skifer for å fjerne «fastbrente» fugerester. Kontakt alltid leverandør av stein/skifer/heller o.l. før du benytter saltsyre, og for all del, husk korrekt verneutstyr.

Blåtind Blårens inneholder ren isopropanol. Blårens har mange bruksområder og brukes bl.a som rensevæske, avfetting, elektro cleaner, frostsikring o.a. Blårens fordamper fort og etterlater ingen rester.

Større mengder med terrasserens, kraftvask og husvask vil kunne gi skade på blomster og busker. Terrasserens og Kraftvask har en sterkere kjemi enn husvask, da disse inneholder lut. Dekk til områder som kan skades, og les bruksavisning og teknisk datablad nøye før bruk. Rett fortynning av produktene reduserer risiko for skade, men sørg for å skylle bort alle rester av kjemikalier etter bruk.

Blåtind Kraftvask vil normalt ikke skade skifer eller vanlig stein (type granitt). Produktet har en meget høy pH på 13-14 og er dermed sterkt basisk. Er du i tvil om hvilken steintype du har så konferer med en leverandør av stein og skifer før du starter rengjøring. Alternativt kan man gjøre en test et sted som ikke synes så godt i tilfelle det skjer en reaksjon.

Bruk ALDRI tennvæske, rødsprit eller andre brennbare væsker til opptenning. Dette gir for rask oppheting/varmeutvikling av ildstedet, røykrør og skorstein og det kan oppstå skader og fare for pipebrann øker. Er man i tillegg uheldig å søle kan det føre til at det tar fyr utenfor ildstedet og dette kan raskt komme ut av kontroll.

Blåtind Fin Fyr Bioetanol til innendørspeiser (Biopeis) uten skorstein, stormkjøkken og spritbaserte kokeapparater til blant annet båt.

Les spesifikasjonen på apparatet, desom det står at det kan benyttes olje så vil Blåtind eller Cleanline Varmeolje kunne benyttes i alle koke- og varmeapparater

Dette kommer litt an på, dersom du har et kokeapparat som skal benytte «olje» så skal du benytte varmeolje. Blåtind eller Cleanline Varmeolje kan benyttes i alle koke- og varmeapparater. Dersom du har et «spritkjøkken» så skal du benytte Blåtind Fin Fyr (som soter minimalt) eller rødsprit.

Bruk Blåtind eller Cleanline Lampeolje på parafinlamper og parafinbrennere.

Cleanline

2 og 4-takts alkylatbensin skal oppbevares mørkt og kjølig. Den er da holbar i minst to år.

Holdbarhet 2,5 år i uåpnet emballasje ved korrekt lagring.

Det kan du. Du kan bruke disse på alle vannsystemer som ikke er i drift. Også i vannstanker. Produktene inneholder ikke korrosjonsinhibitor så det skal ikke benyttes i lukkede kjølesystemer.
For mer informasjon se https://www.wilhelmsenchemicals.no/blatind-antifrost-natur/ og https://www.wilhelmsenchemicals.no/cleanline-non-toxic/

Vi anbefaler ikke å blande frostvæsker. Du finner de rette spesifikasjonene i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

 

Du finner dette i spesifikasjonene som står i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

Ved bruk av De-Icer på ruten skjer det flere kjemiske reaksjoner som kan påvirke rutens temperatur.

Isopropanol som fordamper trenger energi fra omgivelsene og temperaturen synker (endoterm reaksjon). Isen som smelter trenger også energi fra omgivelsene og kan føre til lavere temperatur. Når isen smelter og reagerer med isopropanol frigis energi og temperaturen øker (eksotrem reaksjon). Hva som påvirker temperaturen mest avhenger av istykkelse, temperaturen ute, mengde De-Icer som sprayes på, hvor lenge dette blir liggende på ruten, rutens tykkelse.

Har man problemer med isdannelse på innsiden av ruten handler dette mest om høy luftfuktighet inni bilen, og når denne luften kommer i kontakt med en kald rute kan du få dannet is på innsiden. Dette kan spesielt oppleves i eldre biler. Et forslag kan være å rengjøre innsiden av ruten da fettstoffer gjør at dugg og is setter seg lettere, men det er spesielt viktig å sørge for god ventilasjon i bilen for å oppnå en ‘tørrere’ luft.

Alle våre spylervæker er fullt ut blandbare. det vil si at du kan blande både sommer- og vinterspylervæsker produsert av Wilhelmsen Chemicals. Husk at frostsikringen da kan være ulik ut fra hva du heller på, pluss at det avhenger av hvor mye og hvilken frostsikring som er allerede er på spylervæsketanken.

For å være helt sikker på at du har korrekt frysepunkt og egenskaper, må du tømme spylervæsketanken helt før du tar på nytt. se også https://www.wilhelmsenchemicals.no/ma-jeg-skifte-spylervaeske-for-a-dra-pa-fjellet/

Det kan være fordi ruten ikke er varm nok. Etanolen (frostsikring) fordamper og etterlater vannet igjen på ruten, som avkjøles (lignende fenomen opplever man når man går ut av dusjen og fordampningen avkjøler huden). Vannet som er igjen på ruten har mindre etanol enn opprinnelig og dermed fryses den på ruten. En -18C spylervæske skal ha frysepunkt ved -18C (danner første iskrystall). Den skal altså holde seg flytende ned mot -18C i originalemballasje/tank. Frysepunktet er altså sikret når væsken er i originalemballasje/tank, og gjelder ikke når den er på ruten. En spylervæske på -25C og en på -18C kan danne is på ruten tilnærmet like fort.

Det anbefales derfor å bruke spylervæske på varm rute. Hvis ruten er varm, er det også en mulighet for at spylervæsken fryser på ruten hvis man kjører i høy hastighet når det er veldig kaldt ute. Når spylervæsken eksponeres for vind mot ruten vil etanolen (frostsikring) dampe av raskere. Ved høy nok fart kan vinden avkjøle raskere enn bilens oppvarming av ruten, slik at det kan danne is på ruten. Se gjerne denne videoen som forklarer dette. https://youtu.be/X-F6Yt2lQUk

Bruk ALDRI tennvæske, rødsprit eller andre brennbare væsker til opptenning. Dette gir for rask oppheting/varmeutvikling av ildstedet, røykrør og skorstein og det kan oppstå skader og fare for pipebrann øker. Er man i tillegg uheldig å søle kan det føre til at det tar fyr utenfor ildstedet og dette kan raskt komme ut av kontroll.

Les spesifikasjonen på apparatet, desom det står at det kan benyttes olje så vil Blåtind eller Cleanline Varmeolje kunne benyttes i alle koke- og varmeapparater

Dette kommer litt an på, dersom du har et kokeapparat som skal benytte «olje» så skal du benytte varmeolje. Blåtind eller Cleanline Varmeolje kan benyttes i alle koke- og varmeapparater. Dersom du har et «spritkjøkken» så skal du benytte Blåtind Fin Fyr (som soter minimalt) eller rødsprit.

Bruk Blåtind eller Cleanline Lampeolje på parafinlamper og parafinbrennere.

Kontakt oss

Kundeservice
Kontaktskjema
Kontakt oss