×

Spørsmål og svar (FAQ)

Her finner du våre ofte stilte spørsmål.
Finner du ikke det du leter etter kan du benytte søkefeltet øverst på siden eller ta kontakt med oss.

Andre spørsmål

Vi tilsetter ikke mikroplast i noen av våre produkter

Se https://sortere.no/ for hva som er gjeldene i din kommune.

Blåtind

På mange bensinprodukter finner du ordet “RON”. Dette står for “Research Octane Number”, også kjent som bensinens oktantall. Det er et mål på bensinens evne til å motstå for tidlig forbrenning.

For tidlig forbrenning, også kjent som spontan forbrenning, refererer til ukontrollert forbrenning eller brenning av drivstoff før den tiltenkte tiden. Det skjer når drivstoff-luftblandingen antennes for tidlig i forbrenningsprosessen, noe som fører til en rask og ofte eksplosiv frigjøring av energi.

En 2-taktsmotor er en type forbrenningsmotor som fullfører en arbeidssyklus i to bevegelser av stempelet. En 2-taktsmotor trenger en blanding av bensin og olje for å smøre motoren og forbrenne drivstoffet. Alkylatbensin beregnet til 2-taktsmotorer er en ferdigblandet løsning av alkylatbensin og olje som passer til ulike typer 2-taktsmotorer.
En 4-taktsmotor er en type forbrenningsmotor som fullfører en arbeidssyklus i fire bevegelser av stempelet. En 4-taktsmotor trenger bare bensin for å forbrenne drivstoffet, mens oljen er separat og sirkulerer i motoren for å smøre den. Alkylatbensin beregnet til 4-taktsmotorer er ren alkylatbensin uten olje som passer til ulike typer 4-taktsmotorer.

Noen eksempler på typiske hagemaskiner som bruker 2-taktsalkylatbensin er motorsager, ryddesager, hekksakser, kantklipper og løvblåsere. Noen eksempler på typiske hagemaskiner som bruker 4-taktsalkylatbensin er gressklippere, snøfresere, jordfresere og aggregater.

Vanlig 95 oktan bensin inneholder nå 10% etanol, som er et biodrivstoff som skal redusere utslippene av klimagasser. Etanol kan imidlertid skade motorene på hagemaskiner som ikke brukes hele året, fordi det kan forårsake korrosjon, lekkasjer, fuktighet og redusert effektivitet.

Det er ikke tilsatt etanol i alkylatbensin

Det er ikke størrelsesgrense for båtmotorer som kan bruke Blåtind Alkylatbensin. Alkylatbensinen kan benyttes i stedet for 95% blyfri bensin med 10% Etanol.

 

2 og 4-takts alkylatbensin skal oppbevares mørkt og kjølig. Den er da holbar i minst to år.

Fargen på vår grønne frostvæske er typen blågrønn. De aller fleste frostvæskene vi leverer som er merket med «GRØNN» er konsentrert. Som konsentrat er stoffet mørkere og kan virke mørk blåaktig. Utblandet med batterivann til ferdigprodukt vil fargen være grønn.

Blåtind Blårens inneholder ren isopropanol. Blårens har mange bruksområder og brukes bl.a som rensevæske, avfetting, elektro cleaner, frostsikring o.a. Blårens fordamper fort og etterlater ingen rester.

Nei, produktet inneholder ikke komponenter som er klassifisert miljøfarlige iht EU’s regelverk, og karakteriseres også som «lett nedbrytbare».

Ved bruk av De-Icer på ruten skjer det flere kjemiske reaksjoner som kan påvirke rutens temperatur.

Isopropanol som fordamper trenger energi fra omgivelsene og temperaturen synker (endoterm reaksjon). Isen som smelter trenger også energi fra omgivelsene og kan føre til lavere temperatur. Når isen smelter og reagerer med isopropanol frigis energi og temperaturen øker (eksotrem reaksjon). Hva som påvirker temperaturen mest avhenger av istykkelse, temperaturen ute, mengde De-Icer som sprayes på, hvor lenge dette blir liggende på ruten, rutens tykkelse.

Har man problemer med isdannelse på innsiden av ruten handler dette mest om høy luftfuktighet inni bilen, og når denne luften kommer i kontakt med en kald rute kan du få dannet is på innsiden. Dette kan spesielt oppleves i eldre biler. Et forslag kan være å rengjøre innsiden av ruten da fettstoffer gjør at dugg og is setter seg lettere, men det er spesielt viktig å sørge for god ventilasjon i bilen for å oppnå en ‘tørrere’ luft.

Alle våre spylervæker er fullt ut blandbare. det vil si at du kan blande både sommer- og vinterspylervæsker produsert av Wilhelmsen Chemicals. Husk at frostsikringen da kan være ulik ut fra hva du heller på, pluss at det avhenger av hvor mye og hvilken frostsikring som er allerede er på spylervæsketanken.

For å være helt sikker på at du har korrekt frysepunkt og egenskaper, må du tømme spylervæsketanken helt før du tar på nytt. se også https://www.wilhelmsenchemicals.no/ma-jeg-skifte-spylervaeske-for-a-dra-pa-fjellet/

Det kan være fordi ruten ikke er varm nok. Etanolen (frostsikring) fordamper og etterlater vannet igjen på ruten, som avkjøles (lignende fenomen opplever man når man går ut av dusjen og fordampningen avkjøler huden). Vannet som er igjen på ruten har mindre etanol enn opprinnelig og dermed fryses den på ruten. En -18C spylervæske skal ha frysepunkt ved -18C (danner første iskrystall). Den skal altså holde seg flytende ned mot -18C i originalemballasje/tank. Frysepunktet er altså sikret når væsken er i originalemballasje/tank, og gjelder ikke når den er på ruten. En spylervæske på -25C og en på -18C kan danne is på ruten tilnærmet like fort.

Det anbefales derfor å bruke spylervæske på varm rute. Hvis ruten er varm, er det også en mulighet for at spylervæsken fryser på ruten hvis man kjører i høy hastighet når det er veldig kaldt ute. Når spylervæsken eksponeres for vind mot ruten vil etanolen (frostsikring) dampe av raskere. Ved høy nok fart kan vinden avkjøle raskere enn bilens oppvarming av ruten, slik at det kan danne is på ruten. Se gjerne denne videoen som forklarer dette. https://youtu.be/X-F6Yt2lQUk

Holdbarhet 2,5 år i uåpnet emballasje ved korrekt lagring.

Vi anbefaler ikke å blande frostvæsker. Du finner de rette spesifikasjonene i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

 

Du finner dette i spesifikasjonene som står i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Se oversikt over spesifikasjoner her:

https://www.wilhelmsenchemicals.no/frostvaesker/

Les mer om vår serie innen frostvæsker her Blåtind

Blåtind Hånddesinfeksjon og Overflatedesinfeksjon vil kunne fordampe noe dersom emballasjen ikke blir lukket. Det vil ikke påvirke effekten til produktet, men det er anbefalt å lukke flasken når den ikke er i bruk. Dette for å beholde mest mulig av produktet på flasken og for å forhindre evt. søl av brannfarlig væske. Tester utført ved romtemperatur for Blåtind Hånddesinfeksjon med åpen flippkork gir under 5% fordampning og svært liten endring i alkoholkonsentrasjonen i løpet av 60 dager. Fordampningen avhenger i stor grad av temperatur og størrelsen på åpningen til flasken.

Blåtind Hånddesinfeksjon inneholder ikke stoffet Triklosan

Blåtind Overflatedesinfeksjon har følgende godkjenninger

 • EN13727 (Bakterier)
 • EN13624 (Gjærsopp)
 • EN14476 (Virus)

Blåtind Hånddesinfeksjon har følgende godkjenninger:

 • EN1500 (Hygienisk hånddesinfeksjon)
 • EN13727 (Bakterier)
 • EN13624 (Gjærsopp)
 • EN14476 (Virus)

Alkoholprosenten i Blåtind Hånddesinfeksjon og Blåtind overflatedesinfeksjon er 85%vol.

Virketiden eller kontakttiden anbefales å være minimum 1 minutt for å få full desinfeksjonseffekt.

Virketiden eller kontakttiden anbefales å være 30 sekunder for å få full desinfeksjonseffekt.

Holdbarheten til Blåtind hånddesinfeksjon og Blåtind overflatedesinfeksjon er 3 år. Produksjonsdato finner du  på flasken/kannen.

Blåtind overflatedesinfeksjon er fettløsende og vil tørke ut huden. Den anbefales ikke på hender og er ikke godkjent for desinfeksjon av hender (PT1).

Blåtind hånddesinfeksjon inneholder pleiende og mykgjørende stoffer for huden.

Disse produktene er plassert i hver sine grupper i Biocidregelverket:

 • Hånddesinfeksjon – PT1 Biocider til hygiene for mennesker.
 • Overflatedesinfeksjon – PT2 Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr.

 

Du kan lese mer om ulike desinfeksjonsprodukter her: https://www.wilhelmsenchemicals.no/hvilke-produkter-kan-du-benytte-til-desinfeksjon-av-hender-og-overflater/

Blåtind hånddesinfeksjon inneholder hudpleiende ingredienser som hindrer uttøring av huden.

Ta en passelig mengde (ca 3 ml) og fordel dette i hendene og masser godt inn i 30 sekunder.
Se video her: YouTube

Fargen på vår grønne frostvæske er typen blågrønn. De aller fleste frostvæskene vi leverer som er merket med «GRØNN» er konsentrert. Som konsentrat er stoffet mørkere og kan virke mørk blåaktig. Utblandet med batterivann til ferdigprodukt vil fargen være grønn.

Det kan du. Du kan bruke disse på alle vannsystemer som ikke er i drift. Også i vannstanker. Produktene inneholder ikke korrosjonsinhibitor så det skal ikke benyttes i lukkede kjølesystemer.
For mer informasjon se https://www.wilhelmsenchemicals.no/blatind-antifrost-natur/ og https://www.wilhelmsenchemicals.no/cleanline-non-toxic/

Vi anbefaler ikke å blande frostvæsker. Du finner de rette spesifikasjonene i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

 

Du finner dette i spesifikasjonene som står i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Se oversikt over spesifikasjoner her:

https://www.wilhelmsenchemicals.no/frostvaesker/

Les mer om vår serie innen frostvæsker her Blåtind

2 og 4-takts alkylatbensin skal oppbevares mørkt og kjølig. Den er da holbar i minst to år.

Det kommer helt an på hvilken type stein eller type helle man har. Saltsyren er konsentrert og sterkt etsende. Ofte benyttes saltsyre til avsyring av mur eller til vask etter fuging med sand og sement på skifer for å fjerne «fastbrente» fugerester. Kontakt alltid leverandør av stein/skifer/heller o.l. før du benytter saltsyre, og for all del, husk korrekt verneutstyr.

Blåtind Blårens inneholder ren isopropanol. Blårens har mange bruksområder og brukes bl.a som rensevæske, avfetting, elektro cleaner, frostsikring o.a. Blårens fordamper fort og etterlater ingen rester.

Større mengder med terrasserens, kraftvask og husvask vil kunne gi skade på blomster og busker. Terrasserens og Kraftvask har en sterkere kjemi enn husvask, da disse inneholder lut. Dekk til områder som kan skades, og les bruksavisning og teknisk datablad nøye før bruk. Rett fortynning av produktene reduserer risiko for skade, men sørg for å skylle bort alle rester av kjemikalier etter bruk.

Blåtind Kraftvask vil normalt ikke skade skifer eller vanlig stein (type granitt). Produktet har en meget høy pH på 13-14 og er dermed sterkt basisk. Er du i tvil om hvilken steintype du har så konferer med en leverandør av stein og skifer før du starter rengjøring. Alternativt kan man gjøre en test et sted som ikke synes så godt i tilfelle det skjer en reaksjon.

Noen ganger har spylervæske en særegen lukt:

Enkelte forbrukere reagerer tidvis på lukten av spylervæsken. Grunnen til dette er som oftest at etanolen som benyttes i våre spylervæsker er en såkalt Bioetanol. Denne er av miljøhensyn produsert på restprodukter fra maisproduksjon eller lignende. En slik etanol vil til tider få en litt særegen lukt pga. naturlig forurensing og fuseldannelse som enkelte føler ubehagelig.
Alternativet er syntetisk produsert etanol som er fremstilt petrokjemisk og dermed ikke fra en fornybar kilde. Syntetisk etanol gir ikke like bra «miljøavtrykk».

Det tilsettes gjerne en liten andel dekkparfyme i vinterspylervæske for å dempe den litt særegne lukten. Dersom det tilsettes for mye dekkparfyme vil allergikere som reagerer på parfyme kunne oppleve dette verre enn at det tidvis bare er en særegen lukt på spylervæsken. Myndighetene setter også krav til hvilke parfymer som kan benyttes. Vi etterfølger myndighetens krav i alle våre spylervæsker.

Det er utført tester etter bekymringsmeldinger rundt mengden «etanoldamp» man er eksponert for inne i bilen. Testene viser at mengden etanol som kommer inn i kupeen via friskluftanlegget er så liten at det ikke fører til utslag på noe alkometer, og dermed anses det at den ikke har fysisk innvirkning på oss ved normal bruk. Dersom enkelte opplever lukten ubehagelig vil det hjelpe å slå av innsuget til ventilasjonen (trykke på luft-resirkuleringsknappen) rett før spyling, slik at «etanoldampen» ikke suges inn i kupeen.

 

 • Slitte/skitne vinduspussere kan påvirke spylervæskens egenskaper. Vi anbefaler å prøve og rense eller skifte vinduspusserblader i tillegg til en grundig vask av bilruten.
 • Behandlede ruter (polerte/forseglede). Noen ruteforseglingsprodukter kan være uforenlig med spylervæsker og danne belegg.
 • Hva vinduet er vasket med, og tid siden man har vasket bilen i bilvaskeautomat? Rester av avrenningsprodukter kan være uforenelig med spylervæsker.
 • Hvor man kjører, temperatur, hastighet, smuss og type salt på veiene kan påvirke sikt.
 • Type salt på veien. Wilhelmsen Chemicals FoU (Forskning og Utvikling) har utført tester som viser at vanlig veisalt ikke reagerer med våre spylervæsker og danner ekstra belegg. Vanlige typer veisalt som vegvesenet bruker er natriumklorid og magnesiumklorid. Vegvesenet arbeider med utprøving av alternative kjemikalier eller tilsetningsstoffer til salt, og dette arbeidet gjøres på ulike steder i Norge. Disse alternative stoffene kan også ha en påvirkning på spylervæskens egenskaper.
 • Lokket var uforseglet første gang emballasjen ble åpnet. Produktet har derfor mulig fått forurensning og redusert kvalitet.
 • Rester av spylervæske fra en annen produsent i tanken kan blande seg dårlig med vårt produkt og gi belegg (merk at våre spylervæsker er blandbare med hverandre).
 • Elimineringsmetode: Hvis du mener «filmen» på ruten fortsatt er der og reduserer sikten til tross for at tiltak er gjort, foreslår vi at du tømmer tanken for væske, og fyller på en ny spylervæske.

Ved bruk av De-Icer på ruten skjer det flere kjemiske reaksjoner som kan påvirke rutens temperatur.

Isopropanol som fordamper trenger energi fra omgivelsene og temperaturen synker (endoterm reaksjon). Isen som smelter trenger også energi fra omgivelsene og kan føre til lavere temperatur. Når isen smelter og reagerer med isopropanol frigis energi og temperaturen øker (eksotrem reaksjon). Hva som påvirker temperaturen mest avhenger av istykkelse, temperaturen ute, mengde De-Icer som sprayes på, hvor lenge dette blir liggende på ruten, rutens tykkelse.

Har man problemer med isdannelse på innsiden av ruten handler dette mest om høy luftfuktighet inni bilen, og når denne luften kommer i kontakt med en kald rute kan du få dannet is på innsiden. Dette kan spesielt oppleves i eldre biler. Et forslag kan være å rengjøre innsiden av ruten da fettstoffer gjør at dugg og is setter seg lettere, men det er spesielt viktig å sørge for god ventilasjon i bilen for å oppnå en ‘tørrere’ luft.

Alle våre spylervæker er fullt ut blandbare. det vil si at du kan blande både sommer- og vinterspylervæsker produsert av Wilhelmsen Chemicals. Husk at frostsikringen da kan være ulik ut fra hva du heller på, pluss at det avhenger av hvor mye og hvilken frostsikring som er allerede er på spylervæsketanken.

For å være helt sikker på at du har korrekt frysepunkt og egenskaper, må du tømme spylervæsketanken helt før du tar på nytt. se også https://www.wilhelmsenchemicals.no/ma-jeg-skifte-spylervaeske-for-a-dra-pa-fjellet/

Det kan være fordi ruten ikke er varm nok. Etanolen (frostsikring) fordamper og etterlater vannet igjen på ruten, som avkjøles (lignende fenomen opplever man når man går ut av dusjen og fordampningen avkjøler huden). Vannet som er igjen på ruten har mindre etanol enn opprinnelig og dermed fryses den på ruten. En -18C spylervæske skal ha frysepunkt ved -18C (danner første iskrystall). Den skal altså holde seg flytende ned mot -18C i originalemballasje/tank. Frysepunktet er altså sikret når væsken er i originalemballasje/tank, og gjelder ikke når den er på ruten. En spylervæske på -25C og en på -18C kan danne is på ruten tilnærmet like fort.

Det anbefales derfor å bruke spylervæske på varm rute. Hvis ruten er varm, er det også en mulighet for at spylervæsken fryser på ruten hvis man kjører i høy hastighet når det er veldig kaldt ute. Når spylervæsken eksponeres for vind mot ruten vil etanolen (frostsikring) dampe av raskere. Ved høy nok fart kan vinden avkjøle raskere enn bilens oppvarming av ruten, slik at det kan danne is på ruten. Se gjerne denne videoen som forklarer dette. https://youtu.be/X-F6Yt2lQUk

Blåtind Fin Fyr Bioetanol er utviklet for benyttelse i biopeis. Produktet inneholder ca. 85% alkoholer, som gir et optimalisert produkt med tanke på sot, og vil brenne med klar flamme. Kan brukes i brennere som krever høyere etanol %.
Blåtind Bioetanol er utviklet og produsert i Norge.

Biopeis er et dekorasjonsobjekt og er ikke tiltenkt å benyttes for oppvarming, i motsetning til varmeovner. Som et resultat av forbrenning av bioetanolen, vil det utvikles varme, og det må derfor vises aktsomhet for opptenning og bruk av produktet. Les brukerveiledningen tilhørende biopeis for mer informasjon.

Blåtind Varmeolje er basert på de samme råvarene som er i Blåtind Lampeolje og kan benyttes til samme formål som Blåtind Lampeolje er beregnet på.

Bruk ALDRI tennvæske, rødsprit eller andre brennbare væsker til opptenning. Dette gir for rask oppheting/varmeutvikling av ildstedet, røykrør og skorstein og det kan oppstå skader og fare for pipebrann øker. Er man i tillegg uheldig å søle kan det føre til at det tar fyr utenfor ildstedet og dette kan raskt komme ut av kontroll.

Blåtind Fin Fyr Bioetanol til innendørspeiser (Biopeis) uten skorstein, stormkjøkken og spritbaserte kokeapparater til blant annet båt.

Les spesifikasjonen på apparatet, desom det står at det kan benyttes olje så vil Blåtind eller Cleanline Varmeolje kunne benyttes i alle koke- og varmeapparater

Dette kommer litt an på, dersom du har et kokeapparat som skal benytte «olje» så skal du benytte varmeolje. Blåtind eller Cleanline Varmeolje kan benyttes i alle koke- og varmeapparater. Dersom du har et «spritkjøkken» så skal du benytte Blåtind Fin Fyr (som soter minimalt) eller rødsprit.

Bruk Blåtind eller Cleanline Lampeolje på parafinlamper og parafinbrennere.

Cleanline

Det er ikke tilsatt etanol i alkylatbensin

2 og 4-takts alkylatbensin skal oppbevares mørkt og kjølig. Den er da holbar i minst to år.

Fargen på vår grønne frostvæske er typen blågrønn. De aller fleste frostvæskene vi leverer som er merket med «GRØNN» er konsentrert. Som konsentrat er stoffet mørkere og kan virke mørk blåaktig. Utblandet med batterivann til ferdigprodukt vil fargen være grønn.

Holdbarhet 2,5 år i uåpnet emballasje ved korrekt lagring.

Det kan du. Du kan bruke disse på alle vannsystemer som ikke er i drift. Også i vannstanker. Produktene inneholder ikke korrosjonsinhibitor så det skal ikke benyttes i lukkede kjølesystemer.
For mer informasjon se https://www.wilhelmsenchemicals.no/blatind-antifrost-natur/ og https://www.wilhelmsenchemicals.no/cleanline-non-toxic/

Vi anbefaler ikke å blande frostvæsker. Du finner de rette spesifikasjonene i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Her finner du variantene av frostvæsker i seriene:

 

Du finner dette i spesifikasjonene som står i instruksjonsboken til kjøretøyet. Som tommelfingelregel bør du ha samme farge på frostvæsken som er på kjøretøyet fra før.
Se oversikt over spesifikasjoner her:

https://www.wilhelmsenchemicals.no/frostvaesker/

Les mer om vår serie innen frostvæsker her Blåtind

Noen ganger har spylervæske en særegen lukt:

Enkelte forbrukere reagerer tidvis på lukten av spylervæsken. Grunnen til dette er som oftest at etanolen som benyttes i våre spylervæsker er en såkalt Bioetanol. Denne er av miljøhensyn produsert på restprodukter fra maisproduksjon eller lignende. En slik etanol vil til tider få en litt særegen lukt pga. naturlig forurensing og fuseldannelse som enkelte føler ubehagelig.
Alternativet er syntetisk produsert etanol som er fremstilt petrokjemisk og dermed ikke fra en fornybar kilde. Syntetisk etanol gir ikke like bra «miljøavtrykk».

Det tilsettes gjerne en liten andel dekkparfyme i vinterspylervæske for å dempe den litt særegne lukten. Dersom det tilsettes for mye dekkparfyme vil allergikere som reagerer på parfyme kunne oppleve dette verre enn at det tidvis bare er en særegen lukt på spylervæsken. Myndighetene setter også krav til hvilke parfymer som kan benyttes. Vi etterfølger myndighetens krav i alle våre spylervæsker.

Det er utført tester etter bekymringsmeldinger rundt mengden «etanoldamp» man er eksponert for inne i bilen. Testene viser at mengden etanol som kommer inn i kupeen via friskluftanlegget er så liten at det ikke fører til utslag på noe alkometer, og dermed anses det at den ikke har fysisk innvirkning på oss ved normal bruk. Dersom enkelte opplever lukten ubehagelig vil det hjelpe å slå av innsuget til ventilasjonen (trykke på luft-resirkuleringsknappen) rett før spyling, slik at «etanoldampen» ikke suges inn i kupeen.

 

 • Slitte/skitne vinduspussere kan påvirke spylervæskens egenskaper. Vi anbefaler å prøve og rense eller skifte vinduspusserblader i tillegg til en grundig vask av bilruten.
 • Behandlede ruter (polerte/forseglede). Noen ruteforseglingsprodukter kan være uforenlig med spylervæsker og danne belegg.
 • Hva vinduet er vasket med, og tid siden man har vasket bilen i bilvaskeautomat? Rester av avrenningsprodukter kan være uforenelig med spylervæsker.
 • Hvor man kjører, temperatur, hastighet, smuss og type salt på veiene kan påvirke sikt.
 • Type salt på veien. Wilhelmsen Chemicals FoU (Forskning og Utvikling) har utført tester som viser at vanlig veisalt ikke reagerer med våre spylervæsker og danner ekstra belegg. Vanlige typer veisalt som vegvesenet bruker er natriumklorid og magnesiumklorid. Vegvesenet arbeider med utprøving av alternative kjemikalier eller tilsetningsstoffer til salt, og dette arbeidet gjøres på ulike steder i Norge. Disse alternative stoffene kan også ha en påvirkning på spylervæskens egenskaper.
 • Lokket var uforseglet første gang emballasjen ble åpnet. Produktet har derfor mulig fått forurensning og redusert kvalitet.
 • Rester av spylervæske fra en annen produsent i tanken kan blande seg dårlig med vårt produkt og gi belegg (merk at våre spylervæsker er blandbare med hverandre).
 • Elimineringsmetode: Hvis du mener «filmen» på ruten fortsatt er der og reduserer sikten til tross for at tiltak er gjort, foreslår vi at du tømmer tanken for væske, og fyller på en ny spylervæske.

Ved bruk av De-Icer på ruten skjer det flere kjemiske reaksjoner som kan påvirke rutens temperatur.

Isopropanol som fordamper trenger energi fra omgivelsene og temperaturen synker (endoterm reaksjon). Isen som smelter trenger også energi fra omgivelsene og kan føre til lavere temperatur. Når isen smelter og reagerer med isopropanol frigis energi og temperaturen øker (eksotrem reaksjon). Hva som påvirker temperaturen mest avhenger av istykkelse, temperaturen ute, mengde De-Icer som sprayes på, hvor lenge dette blir liggende på ruten, rutens tykkelse.

Har man problemer med isdannelse på innsiden av ruten handler dette mest om høy luftfuktighet inni bilen, og når denne luften kommer i kontakt med en kald rute kan du få dannet is på innsiden. Dette kan spesielt oppleves i eldre biler. Et forslag kan være å rengjøre innsiden av ruten da fettstoffer gjør at dugg og is setter seg lettere, men det er spesielt viktig å sørge for god ventilasjon i bilen for å oppnå en ‘tørrere’ luft.

Alle våre spylervæker er fullt ut blandbare. det vil si at du kan blande både sommer- og vinterspylervæsker produsert av Wilhelmsen Chemicals. Husk at frostsikringen da kan være ulik ut fra hva du heller på, pluss at det avhenger av hvor mye og hvilken frostsikring som er allerede er på spylervæsketanken.

For å være helt sikker på at du har korrekt frysepunkt og egenskaper, må du tømme spylervæsketanken helt før du tar på nytt. se også https://www.wilhelmsenchemicals.no/ma-jeg-skifte-spylervaeske-for-a-dra-pa-fjellet/

Det kan være fordi ruten ikke er varm nok. Etanolen (frostsikring) fordamper og etterlater vannet igjen på ruten, som avkjøles (lignende fenomen opplever man når man går ut av dusjen og fordampningen avkjøler huden). Vannet som er igjen på ruten har mindre etanol enn opprinnelig og dermed fryses den på ruten. En -18C spylervæske skal ha frysepunkt ved -18C (danner første iskrystall). Den skal altså holde seg flytende ned mot -18C i originalemballasje/tank. Frysepunktet er altså sikret når væsken er i originalemballasje/tank, og gjelder ikke når den er på ruten. En spylervæske på -25C og en på -18C kan danne is på ruten tilnærmet like fort.

Det anbefales derfor å bruke spylervæske på varm rute. Hvis ruten er varm, er det også en mulighet for at spylervæsken fryser på ruten hvis man kjører i høy hastighet når det er veldig kaldt ute. Når spylervæsken eksponeres for vind mot ruten vil etanolen (frostsikring) dampe av raskere. Ved høy nok fart kan vinden avkjøle raskere enn bilens oppvarming av ruten, slik at det kan danne is på ruten. Se gjerne denne videoen som forklarer dette. https://youtu.be/X-F6Yt2lQUk

Bruk ALDRI tennvæske, rødsprit eller andre brennbare væsker til opptenning. Dette gir for rask oppheting/varmeutvikling av ildstedet, røykrør og skorstein og det kan oppstå skader og fare for pipebrann øker. Er man i tillegg uheldig å søle kan det føre til at det tar fyr utenfor ildstedet og dette kan raskt komme ut av kontroll.

Les spesifikasjonen på apparatet, desom det står at det kan benyttes olje så vil Blåtind eller Cleanline Varmeolje kunne benyttes i alle koke- og varmeapparater

Dette kommer litt an på, dersom du har et kokeapparat som skal benytte «olje» så skal du benytte varmeolje. Blåtind eller Cleanline Varmeolje kan benyttes i alle koke- og varmeapparater. Dersom du har et «spritkjøkken» så skal du benytte Blåtind Fin Fyr (som soter minimalt) eller rødsprit.

Bruk Blåtind eller Cleanline Lampeolje på parafinlamper og parafinbrennere.

Dowcal

En gang i året bør væsken kontrolleres for å sikre at nivået av korrosjonsinhibitor er OK. Innsig av luft (med ca 21% oksygen) er svært uønsket. Oksygenet er meget reaktivt og vil gjerne binde seg til metaller i en kjemisk prosess som heter oksidasjon. Dette forekommer også i alle kjølekretser, og kan enkelt oppdages ved å observere en mindre mengde av den sirkulerende væsken:
• Er det grums eller partikler i væsken, eller er den vannklar?
• Er pH forandret? (Ny væske har pH=8,5 Har den falt til under pH=7,0 er det ALARM).
• Er det mye luft (bobler) i anlegget?

Husk atDowcal glykoler levert fra oss inneholder korrosjonsinhibitor. Den virker som en offeranode, som betyr at den ofrer seg til korrosjon mot at metallet i røranlegget skånes. Hvis mengden av korrosjonsinhibitor er lav eller helt borte, betyr det at det er en korrosjons¬prosess i gang i anlegget. Da er det kun er et spørsmål om tid før det kommer (mange små) lekkasjer.
LØSNING: Enkle ting du selv kan observere, vil vise om det er behov av vedlikehold. Er det ikke partikler i væsken, og .. er pH helt OK, ..og ser du at det ikke er mye luft i anlegget, da er alt helt fint. Du kan evt bestille en fullkjemisk analyse, fra et nøytralt laboatorium (koster penger), som vil gi et fingeravtrykks svar på hvilken tilstand væsken har, og en konsulentrapport om hva som bør skje av vedlikehold.

Hvor sterk er blandingen? Hva er frysepunktet? Vi leverer ferdigblandet vare – eller konsentrat om du selv ønsker å blande. Det kan skje mye under driften. Det kan være rester av rent vann før påfylling første gang, eller det kan ha blitt etterfylt med rent vann, hvis det har vært lekkasje/trykkfall. Det kan være en god idé å være sikker på hvilken styrke blandingen har:
Blandingen bør være minst 30% + vann. Da har du god frostsikring og god korrosjons¬beskyttelse. Om det blir kaldere, sprenges ikke rør og anlegg fordi blandingen blir til en grøt som ikke vokser i volum. En 30% blanding er også en trygg sikring mot bakterieangrep og dannelse av slim/biofilm. Er blandingen svakere enn 30%, er det fare for bakterievekst og risiko for fortetting av rør og vekslere.
LØSNING: En enkel måling med refraktometer vil gi det nøyaktige frostpunktet, og ut fra dette kan du se konsentrasjonen. Har du ikke refraktometer tilgjengelig, kan du spørre i din nærmeste bilrekvisitaforretning. En slik måling bør gjøres en gang i året.

Å finne den rette glykol er ofte helt avgjørende for å minimere driftsstopp og for å øke levetiden, og ha maksimal effekt av et kjølesystem. Skal det være vedlikehold på et gammelt anlegg, er det første
store spørsmålet om glykolen er en etylenglykolblanding eller en propylenglykolblanding. Sammenblanding av disse glykoler er ødeleggende, da korrosjonsinhibitoren fra de ulike glykolene motarbeider hverandre og
brytes ned. Resultatet er et kortere skiftintervall som ellers er på 20 til 25 år.
Konsekvensen er derfor:
• Korrosjonsbeskyttelsen svekkes eller forsvinner. Glykolen trenger vedlikehold (byttes helt eller delvis).
• Det er fare for redusert eller ingen sirkulasjon i deler av anlegget – fortettning av inhibitorrester

Nei! Dette forstyrrer begge væskenes virkningsmekanismer, og kan bidra til ødeleggelse av korrosjonsbeskyttelsen i glykolen.

Dersom det er snakk om en 30% løsning eller sterkere, vil blandingen grøte seg, og ikke ekspandere ved overgang til fast form. Om anlegget fryser, blir det således ikke ødelagt av frostsprengning, men sirkulasjonen stopper opp!

Nei.

Med 30% blanding i 2500 liter, skal du nøyaktig ha 750 liter konsentrat. Med 25% blanding har du dessverre bare 625 liter
konsentrat. Du mangler altså 125 liter konsentrat. Når du fjerner 125 liter for å tilsette konsentrat, fjerner du også 31,25 liter
(som er 25% andel av 125 liter) konsentrat. Hvis du derfor tar ut 125 liter + 35 liter (som er ca 31,25 liter) altså 160 liter til sammen, kommer du i mål.

30% + 70% vann er OK, minimum 25% + 75% vann. Dette pga. at svake løsninger (svakere enn 25%) angripes av bakterier, med dannelse av biofilm som isolerer anlegget. Dette medfører dårlig lukt på væsken, og dårligere varmeoverføringsevne.

Ny væske har pH 8,5. Alle målinger med pH mer enn 7,0 og
mindre enn 9,0 aksepteres.

Formelen er: vekt i kilo x egenvekt = literpris. Egenvekten finnes i SDB.

Det er utelukkende kun én årsak i HTF (Heat Transfer Fluids)-verden at pH kan stige – Ammoniakk lekkasje fra primærkretsen! Dette er like skadelig som om pH synker. Her må årsaken fjernes (pakninger skiftes) og HTF væsken stabiliseres, muligens byttes ut.

pH vil synke som resultat av en kjemisk reaksjon. En kjemisk reaksjon i et HTF (Heat Transfer Fluids) anlegg er som regel kun pga oksidasjon i anlegget, og er svært skadelig. Ser vi en avtagende pH målt over tid, så må vi derfor stoppe den kjemiske reaksjonen ved å fjerne årsakene og stabilisere HTF væsken.

Send inn en prøve til analyse.

Ja! Samme også med propylenglykol fra ulike produsenter. Dette er ikke en optimal løsning, men går bra. Å blande glykoler fra ulike produsenter kan medføre unøyaktige svar på inhibitoranalyse i framtiden.

Nei! Dette er ulike glykoler med ulike egenskaper og deres ulike inhibitorer gjør at det dannes ”klumper”, og rustbeskyttelsen reduseres.

Kontakt oss

Kundeservice
Kontaktskjema
Kontakt oss