×

ESG

Wilhelmsen Gruppens visjon er å muliggjøre bærekraftig global handel, og vårt mål er å forme den maritime industrien. Vår evne til å oppnå begge deler avhenger av vår evne til å håndtere ESG-risikoer og maksimere muligheter. Våre ansatte gjør dette i samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere i verdikjeden.

Kontaktperson

Melanie Moore

Vice president ESG
Contact Icon

Andre spørsmål

Kundeservice
Våre områder
 • Miljø

  Vår ambisjon er å forme den maritime industriens overgang til netto nullutslipp og dra nytte av dette i form av grønn vekst. I praksis fokuserer vi på utslipp av klimagasser (GHG), biologisk mangfold og økosystemer, sirkulær økonomi, samt grønn vekst og avkarbonisering.

  Mål:

  • Minimere transport av inngående og utgående vareflyt
  • Øke andelen resirkulerbar og resirkulert emballasje og promotere refilløsninger
  • Redusere bruken av miljøfarlige kjemikalier og øke andelen miljømerkede ferdigvarer
  • Investere i klimavennlige energitiltak for å bli klimanøytral innen 2050
  Miljø ESG bærekraft
 • Sosialt

  Vår ambisjon er å ha en engasjerende og trygg arbeidsplass uten skade på mennesker, der hver enkelt ansatt blir verdsatt for sitt bidrag. Vi driver virksomheten vår med respekt for menneskerettigheter og arbeidsstandarder, inkludert konvensjoner og retningslinjer relatert til forebygging av barnearbeid eller tvangsarbeid, minstelønn og lønnsnivå, arbeidsforhold og frihet til å organisere seg.

  Mål:

  • Tilby ergonomiske produkter og redusere omfanget av helseskadelige kjemikalier
  • Fortsatt redusere omfanget av tunge løft og repeterende arbeidsoperasjoner i produksjon og vareflyt
  • Gjennom god informasjon om våre produkter sikre trygg og riktig bruk
  • Sørge for en sikker arbeidsplass for ansatte med riktig kompetanse og god balanse mellom jobb og fritid
  ESG Sosialt bærekraft
 • Styring

  Vår ambisjon er å være en ansvarlig, tillitsfull og etterlevende samarbeidspartner i verdikjeden. For å sikre at vi har solid styring av våre selskaper, har vi et robust styrings- og ledelsessystem på plass.

   

  Mål:

  • Stille krav til sine leverandører innen HMS, kvalitet, etiske retningslinjer og bærekraft
  • Tilføre interessentene verdi ved å ha en robust og effektiv verdikjede
  • Minimere avfall og ha nulltoleranse for utslipp
  • Ha en gjensidig dialog med sine kunder innen HMS, kvalitet, etiske retningslinjer og bærekraft
  ESG Styring bærekraft

Relaterte artikler

Featured Post image

Først med svanemerket husvask

Å Svanemerke våre produkter har vært, og er et mål for alle våre produktområder der det finnes svanekriterier. Vi har svært strenge krav til...

30. mars 2022 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Featured Post image

Made in Norway

Wilhelmsen Chemicals AS er en av verdens ledende produsenter og distributør av marine kjemikalier. I Skandinavia har vi en ledende posisjon som...

20. april 2018
Kompass - styre

Vi har signert Grønnvaskingsplakaten

Wilhelmsen Chemicals - en avdeling av Wilhelmsen Group, som styrer etter godt etablert Code of Conduct og har tydelige bærekraftsmål. ...

18. august 2022
SDS and controll

Utvidet produsentansvar – en viktig brikke for å redusere miljøpåvirkningen

Utvidet produsentansvar er et prinsipp som innebærer at produsenter av varer og produkter er ansvarlige for hele livssyklusen til produktet,...

31. mars 2023
Kontakt oss
Kontakt oss