×

Vi har nå erstattet 1000kg jomfruelig plast med PCR

Wilhelmsen Chemicals har lenge arbeidet for å redusere plastforbruket. Det har blitt arbeidet systematisk med prosjekter hvorpå et av dem har vært å innføre produkter med PCR (Post Consumer Resin) i emballasjen. Februar 2022 lanserte vi 8 produkter som har 30% PCR under merkevaren Blåtind.

PCR = Post Consumer Resin = Resirkulert plast som allerede har vært ute i kretsløpet.

Ønsker du informasjon om våre produkter?

Kontakt

Kundeservice

E-post:
service.chemicals@wilhelmsen.com
TLF: +47 33 35 15 00

Sammen med en av våre emballasjeleverandører har vi lyktes å lansere vår første gruppe med produkter som inneholder PCR. Mange av produktene er under merkevaren Blåtind.

Som en ansvarlig og produsent av kvalitetskjemi har vi et ansvar for at alle produkter overholder interne krav samt etterfølger lover og regler. Noen varer har merking i henhold til ADR-regelverket for landtransport av farlig gods, som stiller krav til UN godkjent emballasje. Emballasjen skal fungere som en barriere og tykkelse/type plast spiller en viktig rolle, noe som igjen gjør at mengde plast i emballasjen svært sjelden kan reduseres.  Det er per dags dato svært krevende å benytte emballasje som inneholder PCR til produkter som skal ha UN godkjent emballasje.
Gjennom innovasjon og utvikling sammen med våre underleverandører, finner vi stadig nye og mer bærekraftige løsninger. Også med økt bruk av PCR.

For oss er det viktig at emballasjen ikke går på kompromiss med helse og sikkerhet til alle som håndterer og benytter kjemien og barrieren som emballasjen utgjør. Vi styrer og er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

 

Design for gjennvinning:

Gjennom prosessen med utvalgt kjemi godkjent for bruk til emballasje som inneholder PCR, ser vi også på øvrige komponenter. Et eksempel er at vi benytter etikett og kork som er tilpasset sorteringsanbefalinger. Her benytter vi Grønt Punkt sin gjenvinningskalkulator. 

 

Ikke rett frem.

Vi har oppnådd mye på kort tid, men ikke uten utfordringer på veien:

 

Dette er bare noen av utfordringene vi møter på. Tross utfordringer på veien, ønsker vi å fortsette med PCR i våre produkter, og vurderer alltid PCR på nye og eksisterende produkter. En av grunnene til dette er at vi ønsker å bidra til en større etterspørsel og håper med det at prisen på råvarene går ned og tilgangen blir mer stabil.

Denne artikkelen omhandler produkter solgt under merkevaren Blåtind. Vi tilbyr også leieproduksjon, her kan vi også tilby PCR til produkter som tillater det.

03/11-2022

Ønsker du mer informasjon om våre nyheter innen design for gjennvinning?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Relaterte artikler

Kompass - styre

Vi har signert Grønnvaskingsplakaten

Wilhelmsen Chemicals - en avdeling av Wilhelmsen Group, som styrer etter godt etablert Code of Conduct og har tydelige bærekraftsmål. ...

18. august 2022
Featured Post image

Svanemerkede produkter

Miljømerket Svanen ble opprettet i 1989 og allerede i 1997 ble det første svanemerkede produkt produsert hos oss i Wilhelmsen Chemicals. Vi har...

25. november 2021
Søppelkasser for sortering

Kildesorteringsguide

Hva skal sorteres hvor? Hva skal sorteres som farlig avfall? Hvor tørr skal emballasjen være? Hva kan sorteres

1. september 2022
Featured Post image

Vi har tatt Plastløftet

Wilhelmsen Chemicals har tatt Plastløftet. Det betyr at vi forplikter oss til å kvitte oss med unødvendig plast, øke andelen resirkulert...

20. april 2021 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Kontakt oss
Kontakt oss