×

Utvidet produsentansvar – en viktig brikke for å redusere miljøpåvirkningen

Utvidet produsentansvar er et prinsipp som innebærer at produsenter av varer og produkter er ansvarlige for hele livssyklusen til produktet, inkludert avfallshåndtering og miljøpåvirkning. Dette prinsippet er basert på ideen om at produsenter har et ansvar for å minimere den negative påvirkningen produktene deres har på miljøet og samfunnet, selv etter at produktet har blitt solgt og brukt av forbrukerne.

I Norge er utvidet produsentansvar en del av lovgivningen, og vi som produsenter er pålagt å oppfylle krav når det gjelder håndtering av avfall og resirkulering.

Utvidet produsentansvar er et viktig prinsipp for å fremme en mer bærekraftig produksjon og forbruk. Dette bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og øke bevisstheten om bærekraftige produksjons- og forbruksvaner.

Vi i Wilhelmsen Chemicals AS produserer produkter som ender opp hos sluttbrukere, og vi forstår at våre kunder ønsker å kjøpe produkter fra et selskap som tar ansvar for miljøpåvirkningen. Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, og gjennom dette tar vi aktivt ansvar for å redusere vår miljøpåvirkning.

Vi forplikter oss til å bidra til og sikre at all emballasje som vi benytter til våre produkter blir samlet inn og resirkulert på en forsvarlig måte. Vi betaler en avgift for all emballasje som vi benytter, som igjen finansierer innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Dette betyr at våre kunder kan være trygge på at når de bruker våre produkter bidrar de til en mer bærekraftig fremtid.

Vi samarbeider tett med våre leverandører for å sikre at de oppfyller våre strenge krav til produksjon og for å stadig utvikle mer miljøvennlige komponenter til våre produkter.

For spørsmål. Ta kontakt med service.chemicals@wilhelmsen.com 

Ønsker du å holde deg oppdatert?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og du vil motta nyttig og relevant informasjon.

Relaterte artikler

Featured Post image

Først med svanemerket husvask

Å Svanemerke våre produkter har vært, og er et mål for alle våre produktområder der det finnes svanekriterier. Vi har svært strenge krav til...

30. mars 2022 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Featured Post image

80% sier det er viktig med norskproduserte varer!

Det er nylig gjennomført en kundeundersøkelse hvor det er samlet verdifull innsikt. Her er noen funn vi ønsker å dele: Vi er glade for å...

14. mars 2023 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Featured Post image

Bygning eller rom der brannfarlig stoff oppbevares

Vi mottar ofte spørsmål om lagring av brannfarlig stoffer i detaljhandelen. Det er det lokale brannvesen som setter lokale føringer for hva som...

28. september 2022
Featured Post image

Vi har tatt Plastløftet

Wilhelmsen Chemicals har tatt Plastløftet. Det betyr at vi forplikter oss til å kvitte oss med unødvendig plast, øke andelen resirkulert...

20. april 2021 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Kontakt oss
Kontakt oss