Wilhemsen Chemicals tar over Kemetyl Groups salgs- og markedsføringsvirksomhet av konsumentprodukter i Norge

laboratorium lab frsere

1. april går Kemetyl Groups salgs- og markedsføringsvirksomhet for konsumentprodukter i Norge over til Wilhelmsen Chemicals.

Kemetyl ønsker å tre ut av det norske konsumentmarkedet på en slik måte at kundene i minst mulig grad berøres av endringene. Nåværende kunder av Kemetyl West Consumer vil få tilbud om rengjøringsprodukter fra Wilhelmsen Chemicals, som også overtar salgs- og markedspersonellet fra Kemetyl Norge Konsument AS.

– Jeg er veldig glad for overtagelsen som gir gode forutsetninger for videre vekst av vår rengjøringsportefølje, sier Thorstein Medhus, administrerende direktør ved Wilhelmsen Chemicals. – Vi jobber nå aktivt sammen for å sikre at kundenes interesser ivaretas og at endringer gjennomføres på en positiv måte for kundene.

Ola Tengroth, CEO og deleier i Kemetylgruppen, sier at avhendelsen av den norske virksomheten for salgs- og markedsføring for konsumentprodukter gjør det mulig for Kemetylgruppen å fokusere mer på prioriterte markeder. – Jeg er stolt over hvordan vi har utviklet konsumentvirksomheten i Norge de siste årene, men det står klart at det er nødvendig med større strukturelle tiltak for å sikre en langsiktig og god lønnsomhet.

Kemetylgruppens forretningsområde Nordic Industri påvirkes ikke av transaksjonen, men kommer aktivt til å satse videre innen salg av industrikjemikalier i Norge og i Norden forøvrig. Det samme gjelder Selskapets globale virksomhet i Europa og verden forøvrig.

Om Wilhelmsen:
Wilhelmsen Chemicals er spesialisert på utvikling og produksjon av produkter til rengjøring, vannbehandling og drivstofftilsetning for havgående skip. Produktene distribueres globalt og selges av Wilhelmsen Ships Service.

For det nordiske markedet er Wilhelmsen en stor utvikler og produsent av effektive kjemikalier til forbrukermarkedet. Vi deler produktene inn i segmentene båt, bil og hjem og fritid.

Vask, vedlikehold og preservering av bilen er viktige verdiskapende arbeidsoppgaver. Wilhelmsen Chemicals har et bredt sortiment tilpasset bilmarkedet.

Wilhelmsen Chemicals har mange produkter tilpasset ulike vaske- og vedlikeholdsoppgaver i hus- og fritidsmarkedet.

Om Kemetyl:
Kemetyl-gruppen er ett av de største selskapene innen sitt felt i Europa med 250 ansatte og med en omsetning på 140 millioner euro. Kemetyl finnes i 10 europeiske land, med 4 egne produksjonsplattformer og flere leiefyllere. Vår produktportefølje inneholder væsker og utstyr, bilpleieprodukter og tilbehør, hygiene og husholdningsprodukter. Produktspekteret omfatter alt fra vindusspylervæsker og kjølemidler til drivstoff og rensemidler. Kemetyl inngår i det norske Pemco-konsernet.


For mer informasjon vennligst kontakt:
Administrerende direktør i Wilhelmsen Chemicals AS, Thorstein Medhus +47 99241003, thorstein.medhus@wilhelmsen.com
CEO Kemetyl Group, Ola Tengroth, +46 706798804, ola.tengroth@kemetyl.com