Offshore

Wilhelmsen Chemicals tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester til offshoreindustrien, og vi har kjemikalier tilpasset behovet for topside eller downhole behandling.

Vi leverer våre kjemikalier i både små og store mengder, vi utvikler kjemikalier med spesialytelse med samarbeidspartnere og tilbyr blandingskapasitet for kunder som ønsker blandet formuleringer, få produktene pakket og levert. Laboratoriet vårt sikrer produktkvaliteten gjennom analyser og produktutvikling, en tjeneste vi også tilbyr virksomheter som ønsker forbedringer på sine egne produkter.

Med tankanlegg på øst- og vestlandet tilbyr vi nærhet til de viktigste markedene i Norge. Dette gir våre kunder garanti for rask respons og levering. Da vi er datterselskap av W.Wilhelmsen Group er vi en del av et globalt logistikknettverk som garanterer pålitelig og rask levering over hele verden, uansett hvor bedriften er lokalisert. Wilhelmsen Chemicals har alle nødvendige 3. Parts sertifiseringer.

Ønsker du mer informasjon, velkommen til å ta kontakt på telefon + 47 33 35 15 00