Laboratorietjenester

Wilhelmsen Chemicals har et eget laboratorium der det hver dag forskes og utvikles resepter for å oppnå bedre produktegenskaper, nye produkter og konkurransefortrinn for våre kunder. Vi tilbyr analysetjenester og dokumentasjon av produkter.

• Forskning og utvikling.
• Analyser og kvalitetskontroll
• HMS dokumentasjon

Ønsker du mer informasjon, velkommen til å ta kontakt på telefon + 47 33 35 15 00