Avfetting

Vi utvikler og produserer ulike avfettingsprodukter tilpasset behov. Produktporteføljen består av rene løsemiddelbaserte produkter til mikroemulsjoner og svanemerkede produkter.

Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt på telefon +47 33 35 15 00