×

Nye frostvæsker, tilpasset EU kommisjonens forordning

Vi lanserer nå flere nye frost og kjølevæsker.
Bakgrunnen er en EU-forordning som setter strengere krav til hvilke stoffer som skal være på markedet til hhv. privatmarkedet og det profesjonelle markedet.

EU-kommisjonen har gjort endring av del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen.
I denne endringen vil klassifiseringen av 2-etylheksanoat (2-EHA) få endret sin klassifisering fra Reproduksjonstoksisk kategori 2 (Repr. 2) til Reproduksjonstoksisk kategori 1B (Repr. 1B) ved en nedre grense på 0,3 vekt%. Dette betyr at frostvæsker som inneholder ≥ 0,3 vekt% 2-EHA ikke kan selges til forbrukermarkedet i Europa etter 23.november 2023.

For å møte nytt regelverk, vil vi i Wilhelmsen Chemicals AS substituere frostvæsker inneholdende 2-EHA med nye produkter forløpende. For mer informasjon om hvilke produkter i deres portefølje dette vil gjelde, ta kontakt med din Key Account Manager hos Wilhelmsen Chemicals AS.

 

Besøk også vår portal for hvilke produkter som er tilgjengelig allerede nå.

Ønsker du å holde deg oppdatert?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og du vil motta nyttig og relevant informasjon.

Andre aktuelle saker

Ta kontakt med vår kundeservice

Avvikende åpningstider julen

Vi minner om våre åpningstider i julen.   Julen 2023 har normal bemanning og vanlig utlevering mellom kl. 07.00-15.30 følgende...

24. november 2023
Nye frostvæsker

Nye frostvæsker, tilpasset EU kommisjonens forordning

Vi lanserer nå flere nye frost og kjølevæsker. Bakgrunnen er en EU-forordning som setter strengere krav til hvilke stoffer som skal være på...

17. august 2023
SDS and controll

Utvidet produsentansvar – en viktig brikke for å redusere miljøpåvirkningen

Utvidet produsentansvar er et prinsipp som innebærer at produsenter av varer og produkter er ansvarlige for hele livssyklusen til produktet,...

31. mars 2023
Featured Post image

80% sier det er viktig med norskproduserte varer!

Det er nylig gjennomført en kundeundersøkelse hvor det er samlet verdifull innsikt. Her er noen funn vi ønsker å dele: Vi er glade for å...

14. mars 2023 | Christian Blaadammen Sørensen - Brand Manager
Kontakt oss
Kontakt oss