×

Miljødirektoratet har opphevet midlertidige lettelser i regelverket

Fredag 11. september 2020 meldte Miljødirektoratet at norske myndigheter ikke fastsetter en ny forskrift om midlertidige unntak for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler. Les mer her: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/september-2020/midlertidig-unntak-for-desinfeksjonsmidler-fornyes-ikke/

Det betyr at etter 4. oktober 2020 oppheves unntaksforskriften og det er ikke lov å produsere eller importere hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler som ikke er i henhold til myndighetenes krav.

Produkter som var satt på markedet i tråd med unntaksforskriften er ikke lengre tillatt å selge (unntaket var gjeldene frem til 31/12-2020).

Våre Blåtind desinfeksjonsprodukter er testet og godkjent i henhold til europeiske EN-standarder for desinfeksjonsprodukter. Testene dokumenterer produktenes effekt på bakterier, sopp og virus, inkludert kappekledte virus slik som koronaviruset. Råvarene i Blåtind desinfeksjonsprodukter er av høy kvalitet og tilfredsstiller kravene fra myndigheter til bruk i denne type produkter.

Alle våre Blåtind desinfeksjonsprodukter er merket på norsk og er registrert i produktregistret.

I april i år vedtok de norske miljømyndighetene noen midlertidige lettelser i regelverket for desinfeksjonsmidler for import, produksjon og salg av alkoholbaserte hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler. Dette for å sikre rask og tilstrekkelig tilgang på desinfeksjonsprodukter på det norske markedet under koronapandemien. «Forskrift om midlertidige unntak for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler», trådte i kraft 7. april 2020 og gjelder til 4. oktober 2020. De tidsbegrensede endringene gjelder; unntak fra krav til godkjent leverandør av aktivt stoff (artikkel 95-kravet), unntak fra krav til norsk merking dersom merkingen er på svensk, dansk eller engelsk, unntak fra krav til melding til produktregisteret for biocidprodukter §2-2 med mer. De midlertidige unntakene fritar ikke for andre krav i regelverket for kjemikalier eller for kravene til at desinfeksjonsmidlene må være trygge og effektive. De som setter desinfeksjonsmidler på det norske markedet etter disse unntakene skal sende melding til Miljødirektoratet.

Som en solid norsk produsent og distributør av desinfeksjonsprodukter, gir vi deg som kunde og bruker, trygge og effektive produkter du kan stole på. Vi har kapasitet til å forsyne hele Norge med desinfeksjon innen det regelverket som er bestemt av norske og internasjonale myndigheter.

Ønsker du å vite mer om våre desinfeksjonsprodukter kan du se her.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Relaterte artikkler

Pipette

Hvilke produkter kan du benytte til desinfeksjon av hender og overflater?

Vi får mange henvendelser fra folk som ønsker svar på hvilke produkter de kan benytte til desinfeksjon av hender og overflater. Samtidig florerer...

30. september 2021
Blårind Desinfeksjon portefølje

Blåtind desinfeksjonsprodukter

Blåtind desinfeksjonsprodukter er testet og godkjent i henhold til europeiske EN-standarder for desinfeksjonsprodukter. Testene dokumenterer produktenes effekt på bakterier, sopp og virus, inkludert kappekledte virus slik som koronaviruset.
12. desember 2021
Featured Post image

Falske produkter i markedet

VIKTIG BESKJED! Vi vil informere alle om at det blir tilbudt falske varer i handelen på hånddesinfeksjon. Det er meget beklagelig at noen...

25. mars 2020
Featured Post image

Made in Norway

Wilhelmsen Chemicals AS er en av verdens ledende produsenter og distributør av marine kjemikalier. I Skandinavia har vi en ledende posisjon som...

20. april 2018
Kontakt oss
Kontakt oss