Miljø og sikkerhet

tankfarm1
Wilhelmsen Chemicals skal alltid etterkomme, og ligge i forkant av alle relevante nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som regulerer helse, miljø og sikkerhet.

Vi arbeider planmessing  for å forhindre, forebygge og begrense forurensning av det ytre miljø. Vi skal være en pådriver for at våre kunder velger de mest miljøvennlige produktene.

All virksomhet i Wilhelmsen Chemicals skal være forankret i kvalitetssikring og miljøstyring. Vi har derfor bygget opp systemer som er sertifisert av Det Norske Veritas etter ISO 9001 kvalitetssikring og ISO 14001 miljøstyringssystem.

Wilhelmsen Chemicals har høyt kvalifisert personell som arbeider som kvalitetssjef, HMS sjef og sikkerhetsrådgiver.