HMS

HMS og tanker
Wilhelmsen Chemicals skal alltid etterkomme, og ligge i forkant av alle relevante nasjonale og internasjonale lover og forskrifter som regulerer HMS-forhold.

Vi arbeider planmessig  for å forhindre, forebygge og begrense forurensning av det ytre miljø. Vi skal være en pådriver for at våre kunder velger de mest miljøvennlige produktene.

All virksomhet i Wilhelmsen Chemicals skal være forankret i kvalitetssikring og miljøstyring. Vi har derfor bygget opp systemer som er sertifisert av Det Norske Veritas etter ISO 9001 kvalitetssikring og ISO 14001 miljøstyringssystem.

Vi har høyt kvalifisert personell som kvalitetssjef og HMS-sjef i bedriften, og også egen sikkerhetsrådgiver.

 

Wilhelmsen Chemicals alltid i beredskap!

Wilhelmsen Chemicals er en kjemisk bedrift med strenge lovpålagte krav til sikkerhet, beredskap og varsling. Kravene imøtekommes med stor oppmerksomhet av alle tilknyttet bedriften.

Døgnet rundt, alle dager i året har Wilhelmsen Chemicals en beredskapsgruppe bestående av 40 kvinner og menn på Kjøpmannskjær som er beredt til å rykke ut dersom en ulykke eller brann skulle oppstå. Grupperingen er delt inn i fire industriverngrupperinger; brannvern, røykdykking, sanitet/redningstjeneste og en orden- og sikringstjeneste. Industrivernet har avansert utstyr, og det er viktig at dette brukes jevnlig for å teste ut både funksjonalitet og kvalitet.

Håndtering av uønskede hendelser må det øves på. Derfor gjennomføres derfor et stort antall øvelser hvert år, der potensielle hendelser iscenesettes. En del av disse er forhåndsmeldt til de ansatte, mens andre gjennomføres uten forvarsel.

 

Ved alarm hos Wilhelmsen Chemicals

Går det en alarm hos Wilhelmsen Chemicals, innkalles mannskapet i beredskapsgruppen.

Wilhelmsen Chemicals varsler umiddelbart politiet og informerer om situasjonen.

Det er politiet som håndterer situasjonen og som eventuelt gir beskjed når faren er over.

 

Har du som nabo spørsmål, så ring direkte til politiet på 02800.

Last gjerne ned og les vår pdf «Alltid i beredskap» her.

 

Opplysninger til allmenheten, naboinformasjon:
Les vår naboinformasjon her. 

 

Du finner alle våre sikkerhetsdatablader på Eco Online.

Klikk her for å navigere til Eco Online: KLIKK HER

Tips: Benytt gjerne vårt varenummer ved søk i Eco Online