Forskning og utvikling

 

På laboratoriet til Wilhelmsen Chemicals jobbes det kontinuerlig med å analysere, forske, utvikle og forbedre kjemikaliene. På fabrikken blandes det over 350 produkter og opptil 280 tonn kjemikalier daglig. For å ivareta vår ledende posisjon arbeides det kontinuerlig for å skape mer effektive produkter, som ligger i forkant av stadig skjerpende miljøkrav.

  • Forskning og utvikling.
  • Analyser og kvalitetskontroll
  • HMS dokumentasjon