×
Cleanline
Spylervæsker fra Blåtind og Cleanline

Blåtind og Cleanline spylervæskeposer med 30% PCR

Blåtind og Cleanline spylervæsker i 3L pose kommer nå med PCR-plast (Post Consumer Resin Plastic / Resirkulert plast som allerede har vært ute i kretsløpet). Som en stor aktør på spylervæskemarkedet ser vi det naturlig at vi utfordrer etablerte løsninger og oss selv.  Fremover vil våre spylervæsker produsert i 3L poser under Blåtind og Cleanline varemerkene inneholde minimum 30% PCR. Dette er med på å minske bruken av jomfruelig plast. Les mer om hva vi gjør innen bruk av PCR her. Ønsker du mer informasjon om våre produkter, ønsker å bli kunde eller lurer på om dette er noe for deres varemerke, ta kontakt med oss i dag. Service.chemicals@wilhelmsen.com
Spylervæsken fryser ikke til is

Spylervæske av god kvalitet fryser ikke til is

Vinterspylervæskene fra Wilhelmsen Chemicals vil ikke fryse til hard is, men kun få en slush-lignende konsistens ved svært lav temperaturer, over en lengere periode. Når temperaturen øker vil spylervæsken innta sin opprinnelige flytende kvalitet og fungere som vanlig igjen. Volumet vil imidlertid ikke endre seg betydelig og dermed vil en spylervæske fra Wilhelmsen Chemicals aldri skade bilens spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger.
Spylervæske vintervær

Bytt til vinterspylervæske

Med vinteren kommer kuldegradene og vinterspylervæske av god kvalitet må fylles på tanken. Dette for å fjerne vintersmuss og unngå frost på vindusruter og lykter. Ulike temperaturer, forskjellig nedbør og reduserte lysforhold byr på store sikkerhetsutfordringer om ikke spylervæsken fungerer som den skal.
Bytt til sommerspylervæske

Sommerspylervæske fra Wilhelmsen Chemicals

Klar sikt er forutsetning for en trygg kjøretur I Norden har vi svært varierende værforhold som gir bilførere krevende kjøreforhold. Sikkerheten på veien er avhengig av hjulenes grep mot underlaget og førerens evne til å se og vurdere omgivelsene. I sesongovergangene fra vinter til sommer, skifter vi derfor dekk og spylervæske tilpasset værtype, temperatur og type forurensning.  
Featured Post image

Cleanline Non-Toxic

Bruker du rett frostsikring på maskiner / utstyr innen industrien og landbruket? Merk: Denne varen har blitt erstattet med Blåtind Profesjonell Antifrost Natur. Klikk her for å se produktet. Cleanline Antifreeze Non-Toxic er et giftfritt alternativ og dermed ikke skadelig for miljøet. Cleanline Antifreeze Non-Toxic er velegnet for: Væskefylte dekk til anleggs-/skogsmaskiner. Vinterkonservering av landbruksutstyr som åkerspryter og vanningsanlegg/ slanger. Sikring av alle typer vannsystem i båter/campingvogner/bobiler under vinterlagring. Mange eiere av fritidsboliger, bobiler og campingvogner erfarer at rør, avløp og toaletter fryser når de ikke er i bruk på vinterstid. Mange benytter da frostvæsker for å forhindre dette. Det mange ikke vet er at de fleste frostvæsker som er beregnet til kjøretøy er direkte giftig og skader miljøet ved utslipp til kloakk eller i naturen. Isteden bør du benytte er Cleanline Antifreeze Non-Toxic. Cleanline Antifreeze Non-Toxic. Hindrer frost i væskefylte dekk til anleggs-/skogsmaskiner, landbruksutstyr som åkerspryter og vanningsanlegg/ slanger...
Bil med is på ruten

Må jeg skifte spylervæske for å dra på fjellet?

Du har sommerspylervæske på tanken og skal på fjellet på en tid der du kan kan risikere lave temperaturer. Hva gjør du? En god sommerspylervæske fra en kjent produsent har et innhold som tåler temperaturer helt ned til – 5 grader. Om du er usikker på temperaturen dit du skal, bør du for å være på den sikre siden, tilføre sommerspylervæsken konsentrat for å gjøre den mer frostsikker. Spylervæsker fra Wilhelmsen Chemicals er fullt ut blandbare. Det oppstår ingen utfelling eller reaksjon. Dette gjelder også ved blandinger av de forskjellige variantene av sommer- og vinterspylervæsker.
Spylervæske i motorrom

Hva menes med konduktiv spylervæske?

Mange moderne biler benytter elektroniske måleinstrumenter for å overvåke spylervæskenivået. For at disse instrumentene skal fungere korrekt, må spylervæsken være konduktiv. Dette betyr at væsken må lede tilstrekkelig strøm slik at bilens måleinstrumenter kan registrere innholdet. Hvis spylervæsken ikke er konduktiv nok, kan det føre til feilvarsler i bilpanelet, der det feilaktig indikeres at spylertanken er tom. I noen tilfeller kan dette også resultere i at tilførselen av spylervæske til lykteglassene og bakruten blir avbrutt. Dette kan dramatisk redusere sikten for sjåføren.   Wilhelmsen Chemicals tilbyr konduktive spylervæsker som er spesialutviklet for nordiske forhold. For mer informasjon, se også: Hva er konduktivitet og hvorfor er dette viktig?
Spylervæske og vindusviskere sett innenifra

Hvor mange typer spylervæske finnes og hva er forskjellen på dem?

Det finnes ulike typer spylervæske på markedet i dag. De vanligste her i norden er vinterspylervæske, sommerspylervæske og spylervæskekonsentrat. Den mest brukte spylervæsken er vinterspylervæske som brukes til å vaske frontruten om vinteren og når det er minusgrader. Vinterspylervæsken er tilsatt tensider som effektivt skal fjerne salt, olje, asfaltpartikler og trafikkfilm som skitner til bilrutene om vinteren. Frostsikringsvæsken, som gjerne er etanol eller isopropanol  er tilsatt for at væsken skal holde seg flytende ved lave temperaturer. Det finnes mange vindusspylervæsker med forskjellige frysepunkt på markedet, bl.a. -15, – 18, og enda lavere. Frysepunktet er definert som temperaturen der første iskrystall dannes i væsken.
Helt ren rute

Klar sikt er en forutsetning for en trygg kjøretur

Dårlig sikt er både farlig og svært irriterende. For en trygg kjøretur er skikkelig sikt gjennom frontrute og bakrute en forutsetning. I tillegg er det viktig at lykteglassene holdes rene for å sørge for nok lys og for at bilen blir sett av andre bilister.  Sikt er en kritisk faktor og bortfaller den, kan det gå veldig galt. For skikkelig sikt og sikkerhet trenger vi helt klare ruter, rene lykteglass,  gode vindusviskere og ikke minst, en skikkelig vindusspylervæske.
Spylervæske årshjul

Sommer- og vinterspylervæske

Benytt spylervæske tilpasset sesongen I Norden har vi svært varierende værforhold som gir bilførere krevende kjøreforhold. Sikkerheten på veien er avhengig av hjulenes grep mot underlaget og førerens evne til å se og vurdere omgivelsene. I sesongovergangene fra vinter til sommer, skifter vi derfor dekk og spylervæske tilpasset værtype, temperatur og type forurensning. Se spylervæsketesten under: https://youtu.be/b9-o9rEpjjM
Nesnødd bil

Slik bytter du til vinterspylervæske

Når vinterspylervæske skal på tanken, så kan restene av sommerspylervæsken spyles ut før vinterspylervæske helles på. Om du nærmest har full tank med sommerspylervæske, er det også mulig å tilføre spylervæskekonsentrat for å sørge for at spylervæsken får nok frostsikringsvæske slik at den ikke fryser.
Blå våt bil

Kvalitesspylervæske

Som bileier skal du være trygg på at spylervæsken er av en kvalitet som både sikrer skikkelig sikt under kjørerturen og er skånsom mot bilen. En vinterspylervæske er utviklet med en stor andel frostsikringsvæske for å sørge for rene ruter selv om det er minusgrader. Råvarene i spylervæsken fra Wilhelmsen Chemicals er nøye testet og utviklet for å være skånsomme mot både bilens ytre og indre overflater enten det er lakk, metall, krom, gummi eller plast. Alle spylervæsker produsert av Wilhelmsen Chemicals er frostsikre og blir ikke til hard is, men blir kun til slush, selv ved en temperatur ned til -35 ˚C. Dermed kan du være sikker på at spylervæsken aldri vil fryse i stykker bilens spylervæsketank eller utstyr som pumpe, slanger og dyser.  
Testglass med spylervæske

Er alle spylervæsker like?

Spylervæske er et sikkerhetsprodukt til bilen det må stilles store krav til. Faren ved redusert sikt, utsyn og lysfunksjon på bilen er kritisk og er dessverre årsaken til trafikkuhell og ulykker, året rundt. Gjennom omfattende laboratorieforsøk og tester der ulike produkter fra ukjente produsenter, har blitt målt opp mot spylervæsker laget av Wilhelmsen Chemicals, er det påvist store forskjeller med hensyn til kvalitet.
Spylervæske i motorrom

Er alt bare blått vann?

En vinterspylervæske inneholder en avansert kjemisk blanding av ingredienser tilpasset for å vaske bort vintersmuss som snø, slaps, salt, olje og asfaltstøv fra veibanen. I tillegg er vinterspylervæsken tilsatt ulike menger frostsikringsvæske som gjør at den ikke fryser, selv ved svært lave temperaturer. En sommerspylervæske inneholder mindre frostsikringsvæske og mer såper (også kjent som tensider) spesielt utviklet for å fjerne sommersmuss. Sommersmuss fra insekter og pollen kan ofte være mer krevende å fjerne enn vintersmuss og trenger en helt annen vaskeevne.
Featured Post image

Frysepunkt

Temperaturmerkingen på emballasjen forklarer når første iskrystall dannes i spylervæsken. Vinterspylervæskene fra Wilhelmsen Chemicals vil imidlertid ikke fryse til hard is, men kun få en slush-lignede konsistens ved svært lav temperatur. Dermed vil en spylervæske fra Wilhelmsen Chemicals aldri skade bilens spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger.
Kjøre på vinteren

Skade spyleranlegget?

En moderne spylervæske av god kvalitet skal aldri kunne skade bilens spyleranlegg. Et laboratorieforsøk utført ved Teknologisk Institutt for Wilhelmsen Chemicals viste at en full spylertank og -anlegg med spylervæske -18 ˚C, nedkjølt i en uke til -35 ˚C kun fikk en slush-lignende konsistens og slanger, pumpen og dyser var helt intakt. https://youtu.be/J8HO4hyVXmI
Minusgrader og vintervei

Kan spylervæske fryse?

Temperaturmerkingen på emballasjen forklarer når første iskrystall dannes i spylervæsken. Vinterspylervæskene fra Wilhelmsen Chemicals vil imidlertid ikke fryse til hard is, men kun få en slush-lignede konsistens ved svært lav temperatur over en lenger periode. Når temperaturen stiger vil spylervæsken innta sin opprinnelige form og fungere som vanlig igjen. Volumet vil imidlertid ikke endre seg betydelig og dermed vil en spylervæske fra Wilhelmsen Chemicals ikke skade bilens spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger.   Temperaturen spylervæsken er utviklet for og merket med, viser når første iskrystall oppstår i spylervæsken i møtet med temperaturen utenfor. Oppleves fall i temperaturen i løpet av kjøreturen kan du tilsette spylervæskekonsentrat for å holde spylervæsken flytende.  
Bildet viser laberatorieansatt som gjør tester

Hva er konduktivitet og hvorfor er dette viktig?

Mange moderne biler krever at spylervæsken kommuniserer med de elektroniske måleinstrumentene. Gjør den ikke det, kan det oppstå feilvarsel i bilpanelet med opplysning om at spylertanken er tom. Konsekvensen av dette varslet kan være at det automatisk utløser kutt i tilførsel av spylervæske til lykteglass og bakrute, for å spare siste rest til frontruten. Dermed kan sikten bli dramatisk redusert.
Skjermbilde av portal for Wilhelmsen Chemicals sine produkter

Våre portal og katalogprodukter

Vi vet at produktinformasjon er og blir mer og mer viktig for forbrukeren. Spesielt når det gjelder å finne rett produkt til korrekt bruksområde. Du kan nå klikke deg inn på linken under og finne: TDS (Teknisk datablad) SDS (Sikkerhetsdatablad) Laste ned høyoppløselige produktbilder.
Kontakt oss