×
Aktuelt
Spylervæsker fra Blåtind og Cleanline

Blåtind og Cleanline spylervæskeposer med 30% PCR

Blåtind og Cleanline spylervæsker i 3L pose kommer nå med PCR-plast (Post Consumer Resin Plastic / Resirkulert plast som allerede har vært ute i kretsløpet). Som en stor aktør på spylervæskemarkedet ser vi det naturlig at vi utfordrer etablerte løsninger og oss selv.  Fremover vil våre spylervæsker produsert i 3L poser under Blåtind og Cleanline varemerkene inneholde minimum 30% PCR. Dette er med på å minske bruken av jomfruelig plast. Les mer om hva vi gjør innen bruk av PCR her. Ønsker du mer informasjon om våre produkter, ønsker å bli kunde eller lurer på om dette er noe for deres varemerke, ta kontakt med oss i dag. Service.chemicals@wilhelmsen.com
Et berg av plastsøppel

Vi fortsetter å redusere bruk av jomfruelig plast

Vi har tidligere skrevet om hvordan vi i Wilhelmsen Chemicals har tatt i bruk Post Consumer Resin Plastic (PCR-Plast Resirkulert plast som allerede har vært ute i kretsløpet) for å redusere bruken av jomfruelig plast (les her) Vi er stolte over å kunne dele at vi i 2023 har klart å spare hele 31.000 kg jomfruelig plast, nettopp ved å bytte til PCR-Plast! PCR-Plast som en naturlig del av design for gjenvinning Å implementere PCR-Plast i våre produkter har ikke vært uten utfordringer. Vi har grundig måtte teste toleranse opp mot kjemi, dropptest og produksjonshåndtering. PCR-Plast er i motsetning til jomfruelig plast ikke homogen og har en større variasjon i egenskaper. Dette må vi ta høyde for og tilpasse til vår produksjon slik at hver enkel kanne eller flaske tilfredsstiller våre strenge krav før de fylles med kjemiske løsninger og settes på markedet. Gjennom godt samarbeid med våre leverandører har...
Blåtind Grønske og algefjerner

Nyhet: Blåtind Grønske og algefjerner

Vi i Wilhelmsen Chemicals AS opptatt av å tilby kundene våre moderne, effektive og miljøvennlige produkter som til enhver tid overholder gjeldende regelverk. Vår forsknings- og utviklingsavdeling har samarbeidet tett med HMS-avdelingen for å utvikle en ny og oppdatert grønske og algefjerner som er egnet for både profesjonell og hjemmebruk. Blåtind grønske og algefjerner inneholder et aktivt stoff som er et biocid. Det vil si at det har evnen til å bekjempe uønskede organismer, i dette tilfellet sopp og alger. Da reguleringene for bruk av biocider blir stadig strengere, har vi i Wilhelmsen Chemicals AS valgt å være proaktive og lansere den nye formuleringen allerede våren 2024. Det første produktet er Blåtind Grønske og Algefjerner. Effekten vil være den samme som den tidligere versjonen, Blåtind Grønske og Mosefjerner, slik at du som bruker produktet ikke vil merke noen forskjell.  Klikk her for å se teknisk datablad, SDS etc på vår...
Illustrasjnsbilde av rørsystem for varmeoverføringsvæske

Nyhet: Vi tilbyr nå Dowcal varmeoverføringsvæsker

Vi er stolte av å kunngjøre at vi nå har startet salg og distribusjon av Dowcal™ produkter. Produktsortimentet består av: Dowcal™ 100E, Dowcal™ 200E og Dowcal™ N.
Nye frostvæsker

Nye frostvæsker, tilpasset EU kommisjonens forordning

Vi lanserer nå flere nye frost og kjølevæsker. Bakgrunnen er en EU-forordning som setter strengere krav til hvilke stoffer som skal være på markedet til hhv. privatmarkedet og det profesjonelle markedet.
SDS and controll

Utvidet produsentansvar – en viktig brikke for å redusere miljøpåvirkningen

Utvidet produsentansvar er et prinsipp som innebærer at produsenter av varer og produkter er ansvarlige for hele livssyklusen til produktet, inkludert avfallshåndtering og miljøpåvirkning. Dette prinsippet er basert på ideen om at produsenter har et ansvar for å minimere den negative påvirkningen produktene deres har på miljøet og samfunnet, selv etter at produktet har blitt solgt og brukt av forbrukerne. I Norge er utvidet produsentansvar en del av lovgivningen, og vi som produsenter er pålagt å oppfylle krav når det gjelder håndtering av avfall og resirkulering. Utvidet produsentansvar er et viktig prinsipp for å fremme en mer bærekraftig produksjon og forbruk. Dette bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og øke bevisstheten om bærekraftige produksjons- og forbruksvaner. Vi i Wilhelmsen Chemicals AS produserer produkter som ender opp hos sluttbrukere, og vi forstår at våre kunder ønsker å kjøpe produkter fra et selskap som tar ansvar for miljøpåvirkningen. Vi er medlem av Grønt...
Featured Post image

80% sier det er viktig med norskproduserte varer!

Det er nylig gjennomført en kundeundersøkelse hvor det er samlet verdifull innsikt. Her er noen funn vi ønsker å dele: Vi er glade for å kunne rapportere at kunder generelt er meget tilfredse med våre produkter og tjenester. Noen faktorer som skiller seg ut positivt inkluderer produktkvalitet, vår evne til å levere og brukervennligheten ved bestilling. Videre har undersøkelsen avdekket at over 80% av våre kunder anser det som viktig at våre produkter er produsert i Norge. Miljøprofilen til produktene våre er også svært viktig for kundene, og vi tror at dette vil få enda større betydning i fremtiden. Som spesialister innen kjemiske produkter, vil vi arbeide videre med å tydeliggjøre miljøprofilen til produktene i tiden som kommer.   Vi takker alle som har deltatt i undersøkelsen. Denne innsikten gir oss nyttige data og bidrar til at vi er bedre rustet til å produsere kvalitetsprodukter som oppfyller markedets krav.  ...
Wilhelmsen Chemicals’ initiativ om emballasje med produkter av Post Consumer Resin (PCR)

Vi har nå erstattet 1000kg jomfruelig plast med PCR

Wilhelmsen Chemicals har lenge arbeidet for å redusere plastforbruket. Det har blitt arbeidet systematisk med prosjekter hvorpå et av dem har vært å innføre produkter med PCR (Post Consumer Resin) i emballasjen. Februar 2022 lanserte vi 8 produkter som har 30% PCR under merkevaren Blåtind. PCR = Post Consumer Resin = Resirkulert plast som allerede har vært ute i kretsløpet.
Stenge ned hytta

Stenge ned hytta for vinteren?

Det er mange som tar kontakt med oss nå for å høre om frostsikring. En av grunnene til dette er at mange skal stenge ned hytten, kombinert med sesongen for vinterkonservering av båt og campingvogn/bil er i gang. Det er flere typer frostvæsker og lett å bli forvirret. En tommelfingerregel er å benytte en frostvæske som er tilpasset det du skal sikre mot frost da frostvæsker har ulike egenskaper. For drikkevannstanker og systemer der frostvæsken ikke kan bli samlet opp igjen/levert på miljøstasjon (eksempelvis toalett), bør du benytte giftfri frostvæske. Blåtind Antifrost Natur er en giftfri frostvæske som ikke skader mennesker, dyr eller natur (i motsetning til tradisjonelle frostvæsker beregnet for motorer).
Featured Post image

Bygning eller rom der brannfarlig stoff oppbevares

Vi mottar ofte spørsmål om lagring av brannfarlig stoffer i detaljhandelen. Det er det lokale brannvesen som setter lokale føringer for hva som er tillatt. Som en veileder henviser vi til informasjon fra DSB.
Søppelkasser for sortering

Kildesorteringsguide

Hva skal sorteres hvor? Hva skal sorteres som farlig avfall? Hvor tørr skal emballasjen være? Hva kan sorteres hjemme?
Svanemerkede produkter fra Blåtind

Markedsføring av Blåtind Svanemerkede produkter

Stadig flere har byttet over til våre svanemerkede produkter fra Blåtind til bruk i sine vaskehaller. Åtte av ti forbrukere ønsker å leve mer miljøvennlig og gjennom å benytte svanemerket kjemi i vaskehaller bidrar man til dette*.   Se hvilke produkter som er svanemerket her.   Hva gjelder merking og markedsføring ved bruk av svanemerkede produkter? Bilvaskehaller som benytter svanemerket kjemi kan si med ord at de bruker svanemerket kjemi, men ikke bruke Svanemerke-logoen. Det skal gå helt tydelig frem at det er kjemien som er svanemerket, og ikke hele hallen. Bilvaskehaller der hele hallen er svanemerket kan bruke Svanemerke-logoen i all markedsføring.   *https://svanemerket.no/svanemerket-og-miljomerking/hva-betyr-det-at-noe-er-svanemerket/
Kompass - styre

Vi har signert Grønnvaskingsplakaten

Wilhelmsen Chemicals - en avdeling av Wilhelmsen Group, som styrer etter godt etablert Code of Conduct og har tydelige bærekraftsmål. https://www.wilhelmsenchemicals.no/wilhelmsen-code-of-conduct/ https://www.wilhelmsen.com/investors/sustainability/  
Featured Post image

Først med svanemerket husvask

Å Svanemerke våre produkter har vært, og er et mål for alle våre produktområder der det finnes svanekriterier. Vi har svært strenge krav til hvordan produktet er sammensatt og til effekten av produktene. Dette for å sikre at brukeren får et høykvalitetsprodukt og samtidig ivareta miljøet. Blåtind Husvask Skummende er konkret bevis på dette. Under merkevaren Blåtind, som har et solid fotfeste i markedet og trygg aktør på det norske markedet innen kjemi, har produktet fått stor oppmerksomhet hos våre samarbeidspartnere og kunder.
Hvitt nyvasket og rengjort hus

På tide å vaske huset

Etter en fuktig og tidvis kald vinter er det mange som opplever at huset behøver en real vask. Bruker du svanemerket Blåtind Husvask Skummende og setter av noen timer, reduserer du faren for sopp og råte, og du får samtidig en fin fasade. Gjør du dette på vårparten, ser huset nymalt ut hele sommeren. Fuktigheten gjør at sopp og alger trives godt, spesielt på lyse husvegger. Dette fordi overflaten ikke blir så varm at temperaturen dreper soppen. Sopp og alger er lett gjenkjennbart ved at det ses som sorte prikker og grønske. Nordveggen er spesielt utsatt for dette, da den veggen får minimalt med sol. Med uønsket spredning vil det kunne medføre at det blir skader i panel. Derfor er det viktig å vaske vegger på hus og hytter ofte, gjerne årlig. Opplever du angrep av sopp og alger, bør Blåtind Grønske og algefjerner benyttes etter at huset er vasket....
Blårind Desinfeksjon portefølje

Blåtind desinfeksjonsprodukter

Blåtind desinfeksjonsprodukter er testet og godkjent i henhold til europeiske EN-standarder for desinfeksjonsprodukter. Testene dokumenterer produktenes effekt på bakterier, sopp og virus, inkludert kappekledte virus slik som koronaviruset.

Featured Post image

Svanemerkede produkter

Miljømerket Svanen ble opprettet i 1989 og allerede i 1997 ble det første svanemerkede produkt produsert hos oss i Wilhelmsen Chemicals. Vi har siden den gang hatt ett godt samarbeid med Miljømerket Svanen.
Produktbilde av Blåtind Profesjonell Antifrost Natur

Blåtind Profesjonell Antifrost Natur

Bruker du rett frostsikring på maskiner / utstyr innen industrien og landbruket? Blåtind Profesjonell Antifrost Natur er et giftfritt alternativ og dermed ikke skadelig for miljøet. Blåtind Profesjonell Antifrost Natur er velegnet for: Væskefylte dekk til anleggs-/skogsmaskiner. Vinterkonservering av landbruksutstyr som åkerspryter og vanningsanlegg/ slanger. Sikring av alle typer vannsystem i båter/campingvogner/bobiler under vinterlagring. Mange eiere av fritidsboliger, bobiler og campingvogner erfarer at rør, avløp og toaletter fryser når de ikke er i bruk på vinterstid. Mange benytter da frostvæsker for å forhindre dette. Det mange ikke vet er at de fleste frostvæsker som er beregnet til kjøretøy er direkte giftig og skader miljøet ved utslipp til kloakk eller i naturen. Isteden bør du benytte Blåtind Profesjonell Antifrost Natur. Blåtind Profesjonell Antifrost Natur Hindrer frost i væskefylte dekk til anleggs-/skogsmaskiner, landbruksutstyr som åkerspryter og vanningsanlegg/ slanger Hindrer frost i rør, avløp, vannlås, toalett, dusj, vask og vanntanker. Beskytter mot dårlig...
Nytt og forbedret design

Giftfri frostvæske Blåtind Antifrost Natur

Bruker du rett frostsikring på hytta og i campingvognen? Mange eiere av fritidsboliger, bobiler og campingvogner erfarer at rør, avløp og toaletter fryser når de ikke er i bruk på vinterstid. Mange benytter da frostvæsker for å forhindre dette. Det mange ikke vet er at de fleste frostvæsker som er beregnet til kjøretøy er direkte giftig og skader miljøet ved utslipp til kloakk eller i naturen. Isteden bør du benytte Blåtind Antifrost Natur. Hvorfor Blåtind Antifrost Natur? Hindrer frost i rør, avløp, vannlås, toalett, dusj, vask og vanntanker. Passer utmerket til bruk i båter, hytter, campingvogner, bobiler, busser eller andre steder som er utsatt for frost ved sesonglagring. Beskytter mot dårlig lukt fra sluk og avløp. Setter ikke smak eller farge på vannsystemene. Antifrost Natur er meget enkelt i bruk. Hell ferdigblandet* Blåtind Antifrost Natur i vannsystemet slik at det fyller rør og tanker som er utsatt for frost.  ...
Pipette

Hvilke produkter kan du benytte til desinfeksjon av hender og overflater?

Vi får mange henvendelser fra folk som ønsker svar på hvilke produkter de kan benytte til desinfeksjon av hender og overflater. Samtidig florerer det en del «råd og tips» i aviser og sosiale medier rundt dette temaet noe man naturlig nok skal være litt skeptisk til, da en del av disse rådene og tipsene ikke kommer fra personer som nødvendigvis har relevant kjemibakgrunn. Alle «vaskemidler eller rensemidler» er gjerne utviklet til spesielle formål, det vil si de har spesifikke oppgaver de skal løse. Komponentene (ingrediensene) i disse er nøye utvalgt for å løse oppgaven på best mulig måte og er dermed ikke laget for å passe til alt av overflater på hverken mennesker eller materialer. Wilhelmsen Chemicals har i den senere tid også utviklet spesialprodukter under merkevaren Blåtind til Hånddesinfeksjon og Overflatedesinfeksjon . Dette er, som det fremgår av navnet, spesialmidler som er egnet til formålet som de beskriver. Vår...
Blårind Desinfeksjon portefølje

Tilbake til normalen

Samfunnet åpnes nå mer opp igjen og flere vender tilbake til jobb, skole og aktiviteter. Da er det godt å vite at Blåtind kan bidra til en trygg gjenåpning av samfunnet.
Featured Post image

Vi har tatt Plastløftet

Wilhelmsen Chemicals har tatt Plastløftet. Det betyr at vi forplikter oss til å kvitte oss med unødvendig plast, øke andelen resirkulert plast og designe for gjenvinning. Vi var med fra start når Grønt Punkt Norge våren 2019 lanserte Plastløftet. Vi fortsetter å sette fokus på å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi, og har derfor forpliktet oss til å: - Øke bruken av resirkulert plast i egen emballasje - Kutte unødvendig bruk av plast - Designe for gjenvinning Bevis   Om Plastløftet: Plastløftet er et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet med plastløftet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter til å nå EU sine nye mål for 2025/2030. I 2020 gjennomførte 49 bedrifter Plastløftet. I 2021 gjennomførte 58 bedrifter Plastløftet. I 2022 gjennomførte 74 bedrifter Plastløftet I 2023 gjennomførte 96 bedrifter...
Featured Post image

Wilhelmsen Chemicals rydder for TV-aksjonen WWF 2020

De ansatte fra Wilhemsen Chemicals fikk en annerledes arbeidsdag da de ryddet strendene i havgapet for plast. Resultatet ble flerfoldige sekker med plastavfall som nå blir håndtert istedenfor å bli løst opp i mikropartikler flytende rundt i havet. – Det er trist å se hvor mye plast som hoper seg opp på strendene, tenk da på hvor mye som blir liggende i havet, sier Richard Nordahl som var en av de 22 ansatte som deltok.  
Viser bilde av feilmerket desinfeksjon. unntak 4. oktober

Miljødirektoratet har opphevet midlertidige lettelser i regelverket

Fredag 11. september 2020 meldte Miljødirektoratet at norske myndigheter ikke fastsetter en ny forskrift om midlertidige unntak for hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler. Les mer her: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/september-2020/midlertidig-unntak-for-desinfeksjonsmidler-fornyes-ikke/ Det betyr at etter 4. oktober 2020 oppheves unntaksforskriften og det er ikke lov å produsere eller importere hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler som ikke er i henhold til myndighetenes krav. Produkter som var satt på markedet i tråd med unntaksforskriften er ikke lengre tillatt å selge (unntaket var gjeldene frem til 31/12-2020). Våre Blåtind desinfeksjonsprodukter er testet og godkjent i henhold til europeiske EN-standarder for desinfeksjonsprodukter. Testene dokumenterer produktenes effekt på bakterier, sopp og virus, inkludert kappekledte virus slik som koronaviruset. Råvarene i Blåtind desinfeksjonsprodukter er av høy kvalitet og tilfredsstiller kravene fra myndigheter til bruk i denne type produkter. Alle våre Blåtind desinfeksjonsprodukter er merket på norsk og er registrert i produktregistret.
Featured Post image

Falske produkter i markedet

VIKTIG BESKJED! Vi vil informere alle om at det blir tilbudt falske varer i handelen på hånddesinfeksjon. Det er meget beklagelig at noen utnytter slike krisesituasjoner som vi nå befinner oss i for tiden, ved å lure/svindle uskyldige for å tjene på andres «ulykke». Den falske leverandøren forsøker å selge varer som hevdes er levert av Wilhelmsen Chemicals under navnet Cleantech. Dette er forfalskninger som vi ikke kjenner til, hverken når det gjelder leverandør eller innhold. Om du har dette produktet, eller har blitt tilbudt å kjøpe dette produktet ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice på telefon 33 35 15 00 eller e-post: service.chemicals@wilhelmsen.com Rettslige skritt vil bli tatt i forbindelse med denne og lignende saker. Publisert: 25. mar 2020  
Blåtind DE-ICER

Blåtind De-Icer

Blåtind De-Icer er en effektiv avisingsvæske for utvendig bruk på bilruter. Fjerner effektivt is på bilens ruter og lykter. Minimerer bruk av is-skrape og gir raskt klare og isfrie ruter, som er meget viktig for sikkerheten. Blåtind De-Icer er klar til bruk. Spray på og la det virke litt til isen har smeltet. Fjern restene ved hjelp av vindusviskeren.  
Bil med is på ruten

Må jeg skifte spylervæske for å dra på fjellet?

Du har sommerspylervæske på tanken og skal på fjellet på en tid der du kan kan risikere lave temperaturer. Hva gjør du? En god sommerspylervæske fra en kjent produsent har et innhold som tåler temperaturer helt ned til – 5 grader. Om du er usikker på temperaturen dit du skal, bør du for å være på den sikre siden, tilføre sommerspylervæsken konsentrat for å gjøre den mer frostsikker. Spylervæsker fra Wilhelmsen Chemicals er fullt ut blandbare. Det oppstår ingen utfelling eller reaksjon. Dette gjelder også ved blandinger av de forskjellige variantene av sommer- og vinterspylervæsker.
Skjermbilde av portal for Wilhelmsen Chemicals sine produkter

Våre portal og katalogprodukter

Vi vet at produktinformasjon er og blir mer og mer viktig for forbrukeren. Spesielt når det gjelder å finne rett produkt til korrekt bruksområde. Du kan nå klikke deg inn på linken under og finne: TDS (Teknisk datablad) SDS (Sikkerhetsdatablad) Laste ned høyoppløselige produktbilder.
Kontakt oss