Om oss

Wilhelmsen Chemicals AS er en av verdens ledende produsent og distributør av marine kjemikalier. I Skandinavia har vi en ledende posisjon som produsent og leverandør til det private label-markedet med industrielle, kjemiske og tekniske produkter. Wilhelmsen Chemicals ble etablert i 1965 og tilbyr et konkurransedyktig utvalg av kjemikalier av høy kvalitet og leiefylling, utviklet og produsert på Kjøpmannskjær, Nøtterøy, Norge.

playknapp

Se presentasjonsvideo

På laboratoriet jobbes det kontinuerlig med å analysere, forske, utvikle og forbedre kjemikaliene. På fabrikken blandes det over 350 produkter og opptil 280 tonn kjemikalier daglig. For å ivareta vår ledende posisjon arbeides det kontinuerlig for å skape mer effektive produkter, som ligger i forkant av stadig skjerpende miljøkrav.

Hos Wilhelmsen Chemicals møter du profesjonelle fagpersoner med bred erfaring som hjelper deg til å finne løsninger tilpasset dine behov, enten du ønsker skreddersøm mot konsument-, industri-, offshore-, marine- eller luftfartsmarkedet. Gjennom vårt forsknings-, utviklings-, og leverandørsamarbeid produserer vi et bredt utvalg av produkter etter egenutviklede og andres formuleringer, – alle tilpasset globale standardiserte krav. Ved å kombinere kraften av vitenskap og teknologi, er Wilhelmsen i forkant av kjemisk innovasjon. En innovasjonskraft som resulterer i bedre produkter for kundene våre.

Wilhelmsen Chemicals er en anerkjent ressurs på miljøområdet. Våre ingeniører er aktive foredragsholdere, og benyttes blant annet av Stiftelsen Miljømerking for utvikling av godkjenningskriterier for Grønn Svane. Vi er i denne sammenheng blitt plukket ut av Nordisk Råd, som den eneste representant fra Norsk Industri.

Wilhelmsen Chemicals disponerer et areal på ca. 12.000 m2 fordelt på produksjon, tankanlegg, laboratorie og administrasjon. I tillegg er et større ferdigvarelager lokalisert på Borgeskogen i Stokke, lokalisert ved E18 som er hovedfartsåren gjennom Vestfold. Kaianlegget som er godkjent etter internasjonale regler for ISPS-terminal, tar i mot skip rett ved produksjonsanlegget og tilbyr effektiv av- og pålossing av varer.

Anlegget er godkjent for brannfarlige varer. Våre bygg og installasjoner består av importanlegg for kjemikalier, moderne blanderi, automatiserte tappe-, etiketterings- og pakkemaskiner.

Wilhelmsen Chemicals har også utviklet drikkevanntilsetninger som er underlagt internasjonale godkjennelser av NSF.

Vi er også godkjent som leverandør til flere statlige bedrifter innen transportsektoren.

 

Styrende dokumenter