×

63% av norske bilister opplever problemer med å få ren frontrute

Bruk av vinterspylervæske om sommeren utfordrer sikkerheten på norske veier

– God sikt er en livsviktig plikt. Dessverre er det nok mange bilførere som ikke er kjent med at vi bruker ulik spylervæske knyttet til temperaturforholdene ute, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. En undersøkelse gjennomført av Norfakta viser at 70% av norske bilister ikke etterfyller sommerspylervæske på tanken ved dekkskifte om våren. – Med vinterspylervæske på tanken om sommeren klarer ikke bilføreren å vaske frontruten tilstrekkelig, forklarer laboratoriesjef Sølvi Bårnes i Wilhelmsen Chemicals.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt

Morten Fleischer

Marketing Manager

Årsaken er enkel, i Norge kan vi få så kaldt vintervær at vi trenger en stor andel frostsikringsvæske i vinterspylervæsken uten at den fryser på ruter og glass.

Frostsikringen gjør at den store andelen med pollen og proteiner fra insekter i sommersmussen tørkes ut og i praksis blir sittende fast på frontruten, forklarer Bårnes videre. I praktiske forsøk klarer faktisk ikke vinterspylervæsken å fjerne insektene fra frontruten, selv etter 17 spylinger. I tillegg er såpen eller tensidene tilpasset vintersmuss som veisalt, olje og forurensning og ikke tilpasset sommersmusset som har et helt annet innhold. Rengjøring av sommersmuss med vinterspylervæske har derfor en dårlig effekt. Smuss fjernes ikke, men dras utover ruten og reduserer dermed sikten ytterligere.

3% har opplevd nestenulykker

Når norske bilførere blir spurt så svarer de at det er viktig at spylervæsken ikke fryser (86%) og at den vasker (83%) skikkelig. – Når det kommer til praksis så bytter svært få bilførere spylervæsken etter sesongen, forklarer Morten Fleischer, markedssjef i Wilhelmsen Chemicals videre. Det er nok en del av årsaken til at den samme undesøkelsen viser at 3% har opplevd nestenulykker på grunn av manglende sikt og at dessverre like mange har blitt involvert i reelle ulykker. Hele 7% av bilførere i aldersgruppen 18-39 år har vært involvert i ulykker på grunn av dårlig sikt. Hele 80% av all sanseinformasjon ved bilkjøring kommer fra synet og det understreker viktigheten av helt rene frontruter, understreker Fleischer. Temaanalysen ”jeg så han ikke” til Transportøkonomisk institutt konkluderer med at sikthindringer har vært medvirkende årsak i flere dødsulykker i trafikken.

 

Dato for undersøkelsen: 17/04-2018

Kontakt oss
Kontakt oss